Werken met kinderen in de CST

Dr. John Upledger deed met een team van specialisten jarenlang onderzoek naar de invloed van therapie op het craniosacraal systeem. Een groot deel van dit onderzoek was gericht op kinderen met stoornissen in de hersenen of het centrale zenuwstelsel. Problemen die o.a. werden onderzocht waren: dyslexie, epileptische aanvallen, ADHD, cerebrale paresen, autisme, fobieën en zelfs neuromusculoskeletale en viscerale stoornissen. 

Zijn onderzoeken lieten zien dat een groot aantal problemen in de hersenen vermeden kunnen worden door vroegtijdige evaluatie en Cranio behandeling vlak na de geboorte. 

Voor de behandeling van kinderen worden de kindercursussen Cranio 1 en 2 gegeven.

 

Craniosacraal therapie bij baby's: John Upledger

Kindercursus Cranio 1

In de Kindercursus Cranio 1 leer je werken met kinderen van 2 tot 16 jaar. In de module komen de fysieke, motorische en emotionele ontwikkeling van kinderen aan bod. We kijken naar binding en hechting tussen kind en ouders en de stoornissen die daarin kunnen ontstaan. Daarnaast kijken we naar de systemische fenomenologie. Hoe beleeft het kind zijn wereld?  Hoe leeft het binnen het gezin waar het opgroeit? Je leert over indicaties en contra-indicaties in de behandeling van kinderen met craniosacraal therapie.

In de cursus zullen we ook kinderen in deze leeftijdsgroep behandelen. Zo krijg je praktische begeleiding en feedback.

Als je afgestudeerd bent als craniosacraal therapeut nodigen we je van harte uit op deze cursus. 

Kindercursus Cranio 2

In de Kindercursus Cranio 2 leer je werken met zuigelingen en peuters tot 2 jaar. DIt is een speciale doelgroep om te behandelen met craniosacraal therapie. Het behandelen van zuigelingen die onrustig zijn, veel huilen en/of slecht slapen is heel erg dankbaar werk. Cranio geeft hier op een zachte manier zoveel resultaat. Wel is het belangrijk dat je weet wat je doet. In de module kijken we naar de invloed van zwangerschap en bevalling op de ontwikkeling van het kind. Je leert wat een normale fysieke, motorische (reflexen) en emotionele ontwikkeling is voor een zuigeling. Wat zijn verstoringen die je moet doorverwijzen naar een huisarts of kinderfysiotherapeut. We kijken naar de relatie tussen ouders en kind. Hoe kun je de ouders begeleiden in het omgaan met huilen, driftbuien en onrust. Naast een aantal nieuwe technieken speciaal voor zuigelingen, leer je alles over de ossificatie van de suturen van de schedel en de indicaties en contra-indicaties voor craniosacraal therapie in deze leeftijdsgroep. 

Als je afgestudeerd bent als craniosacraal therapeut (met een vooropleiding in de gezondheidszorg) en de Kindercursus Cranio 1 hebt gevolgd ben je van harte welkom op deze module. 

Upledger Kindercursus Cranio 2
Cranio met kinderen 
Pediatrie
Masterclass
Cranio met zuigelingen en peuters 
Pediatrie
Masterclass