Dr. John Upledger - grondlegger van de craniosacraal therapie

CranioSacraal Therapie is ontwikkeld door John E. Upledger DO, OMM, osteopatisch arts en chirurg. Hij schreef zelf al het cursusmateriaal met betrekking tot CranioSacraal Therapie.

Gedurende zijn carrière is Dr. John Upledger erkend als vernieuwer en als toonaangevend voorstander van onderzoek naar nieuwe therapieën. Met name door zijn onderzoek naar CranioSacraal Therapie verwierf hij internationale faam.

Dr. Upledger is de auteur van o.a.:

  • CranioSacral Therapy
  • CranioSacral Therapy II: Beyond the Dura
  • SomatoEmotional Release and Beyond
  • A Brain is Born: Exploring the Birth and Development of the Central Nervous System
  • Cell Talk

Ook schreef hij een boek, waarin CranioSacraal Therapie wordt uitgelegd voor mensen zonder medische achtergrond: Your Inner Physician and You. Dit boek is vertaald in het Nederlands en heet: Het Ritme van de Schedel

John Upledger

Oprichting UIN

De grondleggers van het Nederlandse Instituut, waarvan Ton Bottema als enige nog lesgeeft, zijn allen opgeleid door Upledger zelf. Zij kregen de opdracht de craniosacraal therapie in Europa op te zetten en te verspreiden. Het Upledger Instituut Nederland is opgericht in 1989. Vanuit Nederland en Duitsland zijn de verdere Upledger instituten in Euriopa onwikkeld. Nog steeds is er intensieve samenwerking met andere instituten in Europa en over de wereld en geven enkele van onze docenten ook les in het buitenland. 

Veranderende doelgroep door de jaren heen

De doelgroep voor onze opleiding is de laatste decennia diverser geworden. Aanvankelijk bij de oprichting werden losse modules over craniosacraal therapie aangeboden aan voornamelijk therapeuten. Het gros van deze groep therapeuten waren fysiotherapeuten die ter verdieping van hun vak behoefte hadden aan nieuwe technieken. Met de oprichting van het Register Craniosacraal therapie Nederland (RCN) in 2005 en de daaraan gekoppelde vergoeding voor craniosacraal therapie door de zorgverzekeraar kwam de behoefte aan kwaliteitsbewaking. Het UIN heeft daarna een toetsings- en certificeringssysteem opgezet en zo heeft de opleiding tot het beroep craniosacraal therapeut gaandeweg zijn vorm gevonden. 

Inmiddels vinden veel volwassenen hun weg naar het UIN. De doelgroep fysiotherapeuten is na beleidswijzigingen bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) beduidend kleiner geworden, maar maakt nog altijd zo’n 40 % van het studentenbestand uit. De rest wordt gevormd door psychologen, artsen, coaches, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers en mensen zonder verdere gezondsheidskundige opleiding maar door ervaring geïnteresseerd geraakt in het werk. 

 

UIN in Oudewater

Lange tijd hebben we onze locatie in Doorn gehad, maar sinds mei 2016 hebben we een eigen gebouw aan de Kapellestraat in Oudewater. Daar hebben we alles bij elkaar gebracht: een prachtig leslokaal, lunch- en ontspanningsruimte en het secretariaat.

De deur van het secratariaat staat tijdens lestijden altijd open. Je bent van harte welkom voor een praatje, een vraag of overleg. 

Als instituut heten we je van harte welkom op een open dag of als je dat wilt bij een persoonlijk gesprek om te kijken of de opleiding iets voor jou is.