Ga jij het aan? Wij bieden een uitdagende opleiding aan op HBO niveau aan mensen die graag met mensen werken.

Missie

Goed onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingen in de samenleving en in het beroepenveld. Als UIN zoeken we continu de aansluiting bij wat daarin gevraagd wordt van afgestudeerden: vorm en inhoud van het onderwijs zijn permanent in ontwikkeling met als doel jou als student zo goed mogelijk voor te bereiden op het werken met CST in de maatschappij.

Onze missie is het afleveren van goede professionals in het complementaire veld die het beroep CST op professionele wijze weten vorm te geven. Daarbij zijn zij zich bewust van de kracht van de therapie en van hun eigen beroepsdomein. Zij kunnen mensen op weg helpen door te werken aan de oorzaak van hun problematiek of steun en begeleiding te geven aan zingevings- en ontwikkelingsvragen van de cliënt. De passie van de docenten voor het vak, hun grondige vakkennis en hun uitgebreide therapeutische ervaring zijn ondersteunend in het geven van de lessen en het begeleiden van jou als student. 

Dr. John Upledger

Visie

Het UIN leidt sinds 1989 studenten op tot professionele craniosacraal therapeuten. Door de jaren heen is het instituut uitgegroeid tot een professionele opleidingsorganisatie in lijn met de internationale instituten die deel uitmaken van het wereldwijde netwerk van Upledger Amerika. Inmiddels staan we in Nederland bekend om onze professionaliteit en onze degelijkheid. Onze studenten waarderen onze docenten omdat ze het vak met zo veel liefde, aandacht en toewijding uit weten te dragen. Daarnaast leren onze studenten niet uitsluitend de kennis en techniek, maar worden ze ook begeleid in het onderzoeken van hun eigen waarde als mens en als professional en het ontplooien van hun talenten. Door het aanleren van kennis en vaardigheden in combinatie met het stimuleren van reflectie en zelfonderzoek leveren we goede therapeuten af aan het complementaire veld. 

De docenten, die aan het UIN verbonden zijn, hebben ruime ervaring in de reguliere en in de complementaire zorg. Vanuit hun praktijkervaring weten ze studenten te inspireren en uit te dagen het beste uit zichzelf naar boven te halen. Ze hebben de vrijheid om hun lessen naar eigen inzicht vorm te geven, waarbij ze de door Upledger ontwikkelde kennis en vaardigheden, gerelateerd aan nieuwe ontwikkelingen en hedendaags onderzoek, op een inspirerende manier over weten te brengen. De visie van het UIN is daarbij het gemeenschappelijk fundament. De docenten weten samen met de organisatie een veilige sfeer te creëren waar iedere student zichzelf kan zijn en zich kan focussen op zijn eigen leerproces. 

Een organisatie in ontwikkeling

Als organisatie zijn we nooit klaar met onze eigen ontwikkeling. We hebben grote ambities en blijven zoeken naar de verwezenlijking van onze dromen. Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering zijn bij ons belangrijke speerpunten. We vinden het belangrijk om betrokken, zorgvuldig en transparant te zijn naar jou als student zowel tijdens je opleiding als daarna door het geven van na- en bijscholing. 

Onze visie op leren

Craniosacraal therapie gaat over voelen. Het voelen staat dan ook voortdurend centraal in de hele opleiding. Dan bedoelen we het voelen met je handen, maar ook het voelen van jezelf in relatie tot de ander. Het kan dan ook niet anders dan dat we een ervaringsgerichte opleiding aanbieden die goed is ingebed in cognitieve kennis vanuit de anatomie, fysiologie en pathologie. Alle modules bevatten heel veel praktijk afgewisseld met theoretische onderbouwing, therapeutische en persoonlijke ontwikkeling en vorming. Het gaat er voor ons om dat je leert vertrouwen op jezelf, op je eigen kunnen en op je eigen wijsheid. Het is belangrijk dat je als student bij ons open staat voor bewustwording en reflectie. Je draagt de verantwoordelijkheid voor jezelf en voor je eigen leerproces. 

Persoonlijke ontwikkeling

Het mooie aan de opleiding tot craniosacraal therapeut is dat je professionele ontwikkeling op deze manier hand in hand gaat met je persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het heel belangrijk dat voor beiden tijd en ruimte beschikbaar zijn en dat het vertrouwd voor je voelt om jezelf aan te kijken en dingen op pakken waar je graag aan wilt werken. Door op elkaar te oefenen krijg je de kans om je eigen proces vorm te geven. In de interactieve rondes wordt veel aandacht gegeven aan je professsionele ontwikkeling middels feedback en reflectie. 

Upledger Cranio sacraal therapie opleiding