Cranio met kinderen 
Pediatrie
Masterclass
Cranio met zuigelingen en peuters 
Pediatrie
Masterclass
Schrijf je in op de interesselijst. Bij voldoende belangstelling organiseren we deze module op nog nader te bepalen data.
Masterclass
Reguleren van emoties: extra tools voor je SER en je dialoog
Masterclass
SNRO-geaccrediteerd als nascholing en als nascholing PSBK, alleen in combinatie met Trauma & regulatie 2
Trauma
Masterclass
SNRO-geaccrediteerd als nascholing en als nascholing PSBK, alleen in combinatie met Trauma & regulatie 1
Trauma
Masterclass
Binding in ouder-kindrelaties. Ervaren van je eigen hechtingspatronen.
Masterclass
Binding in de therapeutische setting. Werken met hechtingspatronen.
Masterclass
Op zoek naar contact? Kunnen omgaan met lastige situaties? Van conflict tot harmonie en van compromis tot win-win? Geweldloze communicatie.
Masterclass
Methodieken om samen met je collega's op zoek te gaan naar je blinde vlekken
Masterclass