Modulair onderwijs

Ons onderwijs is modulair opgebouwd. In elke module voeg je een stuk toe aan wat je eerder geleerd hebt. Zo breid je je kennis en vaardigheden lopende de opleiding steeds verder uit. Al vanaf de eerste module, de CST 1, kun je gaan werken met CST en dat is ook de bedoeling. Je gaat oefenen op je collega's en proefpersonen. In elke module is er een prettige afwisseling tussen theorie en praktijk (hoorcollege, powerpoint, interactieve discussie, demo's en oefenen).

Naast het ontwikkelen van kennis en vaardigheden in de CST staat ook je eigen persoonlijke ontwikkeling in het licht van je professionele ontwikkeling centraal. Dit krijgt vorm middels de behandelingen die je binnen en eventueel buiten de opleiding ondergaat en de reflectie via interactieve rondes op dit proces. Gaande de opleiding zul je merken dat je eigen ontwikkeling een boost krijgt op de manier zoals we dat in de CST gewoon zijn: betrokken, veilig en in contact.  

Stroomschema

Je start de opleiding met de CST 1 en de CST 2. Via POB dagen (CST) en in het werkveld doe je 9 behandelingen onder begeleiding van een docent (POB CST) of therapeut (zelf regelen in het werkveld). Na het inleveren van je behandelverslagen mag je examen A doen. Na de CST 2 vervolg je de opleiding met de SER 1 en de SER 2 en doe je opnieuw POB dagen (SER) om 10 behandelingen onder begeleiding van een docent of therapeut te doen. Voor of na de Dialogica kun je examen B afleggen na het inleveren van je behandelverslagen. Je doet de cursus DSM V (zeer waarschijnlijk buiten ons instituut) en vervolgt je weg naar de Advanced 1. Opnieuw doe je behandelingen onder begeleiding van docent (POB SER) of in het werkveld. Je schrijft een these waarin je een craniosacraal therapie gerelateerde vraag uitwerkt. Als je aan alles voldaan hebt volgt het afsluitende deel van de opleiding: de module 'Integratie' en het afsluitende C examen. Voor meer info over modules: 

Naast de curriculum modules doe je de losse dagen: 'Anamnese en verslaglegging', 'Praktijkvoering' 'Intervisie' en je kunt in het laatste jaar van je opleiding 10 groepsbijeenkomsten supervisie volgen voor extra verdieping van je professionele ontwikkeling. Voor deze extra dagen is vrijstelling te verkrijgen als je kunt aantonen dat je de stof al in je initiële opleiding hebt gehad. Daarnaast schrijf je een werkstuk aan de hand van een probleemstelling waarin je een onderdeel van de CST onder de loep neemt of een onderwerp uit een aanverwant vakgebied in relatie brengt tot de CST.

Examens en certificatie

Examen A en B mag je afleggen op het moment dat je daar aan toe bent. Je kunt er dus ook voor kiezen je opleiding al te vervolgen en in een later stadium de examens te halen. In elk geval moet je voor examen A en B geslaagd zijn voor je aan de module 'Integratie & evaluatie' begint. Voor meer info over examenprogramma: 

Het hele traject kost je ongeveer 3 - 3,5 jaar afhankelijk ook van je eigen tempo. 

Upledger internationaal

Onze opleiding maakt deel uit van de wereldwijd opgezette opleiding craniosacraal therapie van Upledger. We maken deel uit van dit netwerk en kennis- en onderzoeksdeling vindt plaats binnen alle instituten wereldwijd. Zo vindt momenteel via de universiteit van Duisburg een uitgebreid onderzoek plaats naar de effecten van craniosacraal therapie. 

Hier vind je artikelen en case studies over craniosacraal therapie.

Hier vind je een aantal video's over craniosacraal therapie

Certificatie

Als je de opleiding afrondt met het examenprogramma kun je je als craniosacraal therapeut aansluiten bij een beroepsvereniging en zelfstandig een praktijk voor craniosacraal therapie runnen. 

Wat zijn je mogelijkheden na je opleiding?

 

Voor deze module hebben wij een een samenwerking met het DUC Educational Centre. Gedetailleerde informatie, inschrijving en betaling direct via de website van DUC.
CST