Studieloopbaanbegeleider

Als je een professional wilt worden, dan is het nodig dat je je profesionaliteit ontwikkelt. Onze ervaring is dat dat alleen gaat als je je ook persoonlijk ontwikkelt. Beide ontwikkelingen gaan bij ons hand in hand en daar besteden we op allerlei manieren tijd aan binnen de opleiding. Bij de start van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen die samen met jou bekijkt wat jij nodig hebt binnen je opleiding om je te kunnen ontwikkelen tot professional. Naast de reguliere lessen in CST zijn er allerlei mogelijkheden binnen en buiten de opleiding die je kunt benutten om jezelf te ontwikkelen. 

Persoonlijke ontwikkeling

Vanaf het moment dat je start aan de opleiding is er ruimte voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Dit krijgt vorm doordat je gedurende de opleiding voortdurend zelf op de behandeltafel ligt en door je medestudenten onder supervisie van bekwame docenten behandeld wordt. CST gaat over voelen en dat voelen doe je voortdurend zelf. Je ervaart wat de technieken met je doen in de CST 1 en 2.

Vanaf de SER curussen krijgt je persoonlijke ontwikkeling een flinke boost doordat je vele SER's zelf ondergaat tijdens de lessen, in je oefengroepen en op POB (Praktijk Onder Begeleiding) dagen. Alle SER processen worden nabesproken in een interactieve ronde en daar waar er losse eindjes zijn voor je persoonlijke ontwikkeling worden, zal je docent je spiegelen en stimuleren daarin stappen te zetten. Veel studenten ervaren de kans op het onderzoeken van zichzelf en het verwerken van onopgeloste dingen uit hun leven als een heerlijke ontdekking. De veilige en open sfeer binnen de groepen maken heel veel mogelijk op dit gebied. De ontdekkingsreis in zichzelf is voor vele studenten vaak heel verrassend en levert veel op. 

Professionele ontwikkeling

Gaande de opleiding lopen de persoonlijke en professionele ontwikkeling in elkaar over. Vanaf de CST 1 wordt je gevraagd per module te reflecteren op hoe je bezig bent geweest als therapeut: Hoe was het contact? Was je neutraal? Wat stond je verbinding met de ander in de weg? Wat ging er goed? Wat waren je leerpunten? Elke module wordt afgesloten met een persoonlijk gesprek waarin je samen met de docent evalueert waar je staat in je professionele ontwikkeling. Wat gaat al goed en wat vraagt nog ondersteuning?

Vanaf de SER modules eindigen we praktijkoefeningen altijd met interactieve rondes waarin je handelen als therapeut besproken wordt. SER processen doe je in eerste instantie met zijn drieën. Eén is de cliënt, één is de therapeut en de derde is de assistent. Assistenten spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van de therapeut in zijn rol en in de ondersteuning van het SER proces. Ze kunnen je als therapeut helpen, daar waar je het even niet meer weet en ze kunnen je helpen te kijken wat er goed ging en waar je nog kunt leren. In de interactieve rondes worden zulke dingen besproken en weer gekoppeld aan de theorie. Zo leer je niet alleen van jezelf maar ook heel veel van elkaar. 

Intervisie

In de tweede helft van de opleiding bieden we daarnaast supervisie en intervisie aan. De intervisie cursus is een verplichte cursus van een dag waarin je intervisie methodieken leert die je helpen in een intervisie groep effectief met elkaar te werken en elkaar feedback geven.

De techniek van het elkaar feedback geven op een respectvolle, maar ook lerende manier voor de ander oefen je voortdurend tijdens de opleiding. Als docenten vinden we het heel belangrijk dat je open kunt staan voor feedback en dat je ook in staat bent om je medestudent (en later medecollega) eerlijk durft te zeggen wat je vindt van zijn manier van handelen en hem of haar kunt helpen daarvoor handelingsalternatieven te ontwikkelen. 

Supervisie

In supervisie leer je om je persoon en je beroep van elkaar te scheiden. Je leert naar je zelf te kijken en op jezelf te reflecteren waardoor je kunt zien waarom je dingen op een bepaalde manier aanpakt en wat het effect daarvan is. We kijken naar wat dat te maken heeft met wie jij bent en waar jij oorspronkelijk vandaan komt. Zo leer je om neutraal, zonder oordeel en zonder projectie om te gaan met cliënten. Supervisie geeft voor studenten vaak een belangrijke boost in hun persoonlijke ontwikkeling in het licht van hun professionele ontwikkeling. Supervisie wordt gegeven in groepjes minmaal 2 en maximaal 4 studenten. Onze opleiding maakt gebruik van ervaringsgerichte supervisoren, die zelf ook craniosacraal therapeut zijn.