Supervisie laat je raken in je professionaliteit

Iedere therapeut weet dat hij zichzelf meebrengt in de therapeutische relatie. Je bent wie je bent en dat maakt je tot die unieke therapeut. In de meeste therapeutische opleidingen ontwikkel je naast je professionaliteit ook je eigen persoonlijkheid. Je leert hoe je, om therapeut te kunnen zijn, jezelf moet kunnen dragen en moet kunnen reguleren. In je werk als therapeut is het daarna belangrijk dat je onderscheid weet te maken tussen wat van jou is en wat van de ander is. 

Supervisie is een leermethode

Supervisie is een leermethode waarin je je eigen persoon en je beroep op elkaar leert afstemmen. Eigenlijk kent supervisie twee niveau's van leren. Op het eerste niveau gaat het om jou als persoon functionerend in je beroep als therapeut. Zowel in je opleiding als wanneer je net bent afgestudeerd kunnen je net verworven nieuwe kennis en vaardigheden je onzeker maken en tot verwarring leiden. Vaak hangen veel dingen daarin nog als los zand aan elkaar. In supervisie leer je daarin de samenhang te vinden. Dat wil zeggen dat je je denken en weten, je gevoelens en inzichten, je handelingsvaardigheden en -mogelijkheden op elkaar leert afstemmen. Je leert je therapeutische vaardigheden in jezelf als persoon integreren. Voor een beginnende beroepsbeoefenaar is dat al een hele klus. Het leren van je beroep vraagt echter nog meer. Je denken, je voelen, je willen en je handelen moeten ook op elkaar afgestemd zijn, ook in je concrete werksituatie. Dit noemen we integratie op het tweede niveau: het beroep. 

Therapeuten die al langer afgestudeerd zijn, zullen vast herkennen dat de cliënten in hun praktijk moeilijker worden, met ingewikkelder klachten komen of wat lastiger in de omgang zijn. Ook voor hen is supervisie een welkome aanvulling. Samen met je supervisor en eventuele medesupervisanten kijk je naar de interactie die je hebt met zo'n cliënt. Wat heeft het met jou te maken dat het niet zo gemakkelijk loopt? 

Individueel of in groepsverband?

Supervisie kun je zowel individueel doen als met twee of drie medesupervisanten. Het leuke van groepssupservisie is dat je ook leert van elkaars diversiteit. Daarbij breng je in supervisie ook altijd jezelf mee. Dat betekent dat patronen, die zich afspelen in je relatie met je cliënt, ook in de (groeps)supervisie zichtbaar worden. Je supervisor (en je medesupervisanten) zullen die aanspreken en je kunt meteen gaan oefenen in de veiligheid van de supervisie met nieuw gedrag dat wellicht passender en effectiever is. 

Supervisie wordt meestal gegeven in een reeks bijeenkomsten met tijd tussen de bijeenkomsten waarin je het geleerde weer gaat toepassen in de praktijk. Zo doe je een nieuwe ervaring op waar je in de supervisie dan weer naar kunt kijken. In supervisie werk je dan ook met een leercirkel waarin je een ervaring inbrengt (werkinbreng), daarin in de supervisie naar kijkt (reflecteren), een nieuw inzicht opdoet, daaraan een nieuwe werkwijze koppelt en die weer in de praktijk gaat uitproberen. 

Geregistreerde supervisoren

Het UIN werkt met geregistreerde ervaringsgerichte supervisoren. Een supervisor is er voor opgeleid om samen met jou naar jouw manier van werken te kijken en je te helpen zelf je eigen oplossing te vinden. Alle supervisoren waar we mee samen werken zijn zelf ook craniosacraal therapeut. Ze weten dus ook waar ze het over hebben. Sinds kort maakt groepssupervisie maakt deel uit van de opleiding. Daarvoor werken we met supervisoren die ook craniosacraal therapeut zijn. Mocht je meer willen weten of ook supervisie willen doen, dan kun je contact met ons opnemen. Je kunt ook kiezen voor een onafhankelijke supervisor bij jou in de buurt. Die vind je bij de LVSC.  

Supervisie levert voor RCN leden punten op in cluster 2. 

Info en aanmelden

Intervisie

Intervisie is letterlijk 'onderling zien'. Binnen een intervisiegroep bespreek je casussen die je meeneemt uit je beroepspraktijk. Intervisie doe je samen met collega's. Samen probeer je van en met elkaar te leren. Iedereen in de groep is gelijkwaardig. Uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal koning of koningin in onze eigen praktijk. Maar soms lopen dingen niet lekker of begrijp je niet goed waarom cliënt A. maar niet opknapt of cliënt B. boos op je is. Als er voldoende veiligheid in de groep is, dan durf je ook de dingen te bespreken die minder lekker lopen.

Intervisie vraagt vaardigheden

Samen een veilig leerklimaat scheppen in de groep valt nog niet altijd mee. En hoe zorg je ervoor dat het werkelijk leren wordt en niet een gezellige dag of avond met collega's onder elkaar? Voor intervisie bestaan methodieken waarmee je structuur schept in het kijken naar werkmateriaal. Het UIN biedt een eendaagse masterclass Intervisie aan. Op die dag krijg je kort wat theorie of dingen die in de interactie binnen een intervisie groep kunnen ontstaan en waarvan je kunt leren, zoals parallelle processen, overdracht en tegenoverdracht. Daarnaast krijg je een uitgebreid werkboek waarin verschillende intervisie methodieken zijn uitgewerkt van beginnend tot gevorderd. We zullen de dag dan ook verder vooral praktijkgericht aanpakken door te werken met de methodieken. Na deze dag kun je met je eigen intervisie groep op een adequate en efficiënte manier aan de slag en van elkaar en vooral met elkaar leren. 

Neem een kijkje bij de masterclass intervisie.