Overlevingspatronen zijn verankerd in ons primitieve brein.

Onderzoek van de laatste jaren door hersenwetenschappers als Bessel vd Kolk en Stephen Porges en kennis van lichaamswerkers als Peter Levine, John Upledger en Pat Ogden komen samen in inspirerende nieuwe ideeën en werkvormen, die we ontwikkeld hebben. Als craniosacraal therapeut werken we voortdurend met het lichaam. Wij zien het belang van het lichaam bij het verwerken van traumatische herinneringen aan enkelvoudige trauma's en het veranderen van belemmerende patronen ontstaan door hechtingsgerelateerde problemen.

Daar kunnen we met praten niet bij, wel met het lijf. 

In deze nascholingsmodule werken we met het lijf. Je leert vanuit het lijf emoties, zoals angst en de soms daaraan gerelateerde dissociatie reguleren. We kijken naar het onderscheid tussen hechtings- en traumagerelateerde patronen. We gaan werken met deze patronen en je leert hoe je deze patronen kunt veranderen in gezonde patronen waarmee mensen in interactie gaan met hun omgeving. Daarbij is van belang dat je eenvoudige hechtingsstijlen en de daaraan gekoppelde problemen kunt onderscheiden van bijvoorbeeld een gedesoriënteerde hechtingsstijl en weet wat past binnen jouw beroepsdomein en wat je moet doorverwijzen. Je leert het lichaam volgen zoals we dat in de CST gewoon zijn en interventies doen om te reguleren. 

Ben jij therapeut, coach of counseler en wil je meer weten en en het lijf kunnen gebruiken in het reguleren van bijvoorbeeld, angst, woede en hoe je mensen meer bij hun kracht en een gevoel van veiligheid kunt brengen? Dan is deze masterclass een goede investering voor jou. 

Te denken valt aan: craniosacraal therapeuten, haptotherapeuten en therapeuten die werken met Gestalt, hypnotherapie en andere vormen van lichaamsgerichte therapie, psychosomatisch werkende fysiotherapeuten, coaches, counselers, psychologen, praktijk ondersteuners GGZ.

Beide nascholingen van ieder drie dagen hebben naast theorie vooral een heel praktische opzet, waar je veel vaardigheden aanleert, die je kunt integreren in je eigen vakgebied. 

De hele module van 6 dagen is geaccrediteerd door het SNRO. 

SNRO-geaccrediteerd
Trauma
Masterclass
SNRO-geaccrediteerd
Trauma
Masterclass