Overlevingspatronen zijn verankerd in ons primitieve brein.

Onderzoek van de laatste jaren door hersenwetenschappers als Bessel vd Kolk en Stephen Porges en kennis van lichaamswerkers als Peter Levine, John Upledger en Pat Ogden komen samen in inspirerende nieuwe ideeën en werkvormen, die we ontwikkeld hebben. Als craniosacraal therapeut werken we voortdurend met het lichaam. Wij zien het belang van het lichaam bij het verwerken van traumatische herinneringen aan enkelvoudige trauma's. Via het lijf kun je belemmerende patronen (fight, flight, freeze) ontstaan door trauma veranderen en reguleren.

Daar kunnen we met praten niet bij, wel met het lijf. 

In deze nascholingsmodule werken we met het lijf. Je leert vanuit het lijf emoties, zoals angst reguleren. We kijken naar het onderscheid tussen hechtings- en traumagerelateerde patronen. We gaan werken met deze patronen. Je leert hoe je deze patronen kunt veranderen in gezonde patronen, waardoor iemand leert zijn angst en spanning te reguleren. Om te weten welke trauma's wel en welke je niet kunt behandelen kijken we ook naar hechtingsproblemen. De combi van vroegkinderlijk trauma en hechtingsproblematiek past niet binnen het beroepsdomein van de complementaire geneeswijzen. 

In deze modules krijg je naast onderbouwing vanuit de neurologie en recent wetenschappelijk onderzoek vooral veel lichaamsgerichte technieken. Deze kun je integreren in je eigen vakgebied. 

Ben jij therapeut, coach of counseler en wil je meer weten over trauma?  Wil je het lijf kunnen gebruiken in het reguleren van bijvoorbeeld angst of woede? Wil je weten hoe je mensen meer bij hun kracht en een gevoel van veiligheid kunt brengen? Dan is deze masterclass een goede investering voor jou. 

Te denken valt aan: craniosacraal therapeuten, haptotherapeuten en therapeuten die werken met Gestalt, hypnotherapie en andere vormen van lichaamsgerichte therapie, psychosomatisch werkende fysiotherapeuten, coaches, counselers, psychologen, praktijk ondersteuners GGZ.

Beide nascholingen van ieder drie dagen hebben naast theorie vooral een heel praktische opzet, waar je veel vaardigheden aanleert, die je kunt integreren in je eigen vakgebied. 

De hele module van 6 dagen is geaccrediteerd door het SNRO. 

De module heeft van het SNRO ook accreditatie ontvangen mbt nascholing in de PSBK. 

SNRO-geaccrediteerd als nascholing en voor de PSBK
Trauma
Masterclass
SNRO-geaccrediteerd
Trauma
Masterclass