Kosten Opleiding Cranio

 

Aantal dagen Kosten

 

Basismodule Cranio 1 6 (4+2) € 795

 

Leergang 1 Aantal dagen Kosten
Leergangen 2024-2025
Kosten
Losse modules
Cranio 2 6 (3+3) € 840 € 895
INTROSER 4 € 560 € 595
Levende Anatomie 4 € 560 € 595
Anamnese Basis 1 € 140 € 150
POBCST (3) 3 losse dg € 300 p/d € 110
POBSER (1) 1 € 100 € 110
€ 2.500  
Leergang 2
SomatoEmotional Release 1 5 € 700 € 750
DSM5 3 (1+1+1) € 420 € 600
Dialogica 6 (3+3) € 840 € 895
SomatoEmotional Release 2 5 € 700 € 750
Anamnese 2 1 € 140 € 150
POBSER (5) 5 losse dg € 500 p/d € 110
Kliniekdag 1 € 100 € 110
€ 3.400  
Leergang 3
Trauma & Regulatie 1 3 € 450 € 525
Advanced 1 5 € 950 € 1000
Ondernemersvaardigheden 5 (3+1+1) € 750 p/d € 175
Intervisie 1 € 150 € 175
Evaluatie 5 € 700 € 750
POBSER (3) 3 losse dg € 300 p/d € 110
Werkbegeleiding (2)  Online € 200 € 300
Kliniekdag 1 € 100 € 110
MINOR 4 € 600 € 750
€ 4.200  
EXTRA
Opleidingssupervisie 10 bijeenk. € 600 € 1000
 
Afrondingstraject
MBK -EXTERN
Kliniekdag € 100 € 110
Werkbegeleiding(4)  Online € 400 € 600
€ 500  
Examens
EXA 1 € 250
EXB 1 € 250
EXC 1 € 300
EXD/SCRIPTIEBEG 1 € 300
€ 1.100