Systemisch werk

De Cyclus van Heling

De gehele cyclus Systemisch werk bestaat uit 5 cursussen Systemisch werk, elk met een eigen thema: Je Plek Innemen, Ziekte en Symptomen, Verlies en Rouw, Trauma en LIP – Levens Integratie processen.
Deze 2-daagse systemische cursussen hebben naast een klein beetje theorie vooral praktijk: je kunt in relatie tot het thema een eigen familieopstelling doen en bent representant in de opstellingen van je medecursisten. Als je geen ervaring hebt met systemisch werken, dan vinden we het fijn als je eerst “Plek” volgt. Daarna kun je vrij kiezen wat je aanspreekt.

Ons leven, ons geluk en onze gezondheid worden beïnvloed door de houding die we, bewust en onbewust, innemen ten opzichte van onze ouders en de familiegeschiedenis. Systemisch naar jezelf kijken en het doen van een opstelling kan diep helend werken en verandert vaak veel in hardnekkige patronen. Het volgen van deze masterclasses helpt je om ook vanuit systemisch oogpunt naar je cliënten te kijken. Het verbreedt en verdiept dus je therapeutschap. Systemisch werk geeft een enorme verdieping en ontwikkeling in jezelf en je werk.

De Kracht van Kleine Opstellingen

In deze 2-daagse cursus leer je de basis van systemisch denken en waarnemen, waarin je afstemt op het zogenaamde ‘wetende veld’ in de individuele setting. Systemisch werk kan van bijzonder toegevoegde waarde zijn in je begeleiding. Jij als begeleider werkt vooral één op één, met een hulpvraag van je cliënt en plaatst deze in de context van zijn systeem. De toegevoegde waarde is, dat je nu ook het achterliggende, dus van eerdere generaties uit het familiesysteem, leert betrekken en meeneemt in de vraag waar je client mee komt, naar het hier en nu. We werken met verschillende vormen van (tafel)opstellingen en met verschillende materialen zoals poppetjes, vloerankers, papier, fotokaartjes, steentjes of wat zich maar aandient om mee te werken.

Accreditatie

VBAG
LVNT
LVSC – 4 PE punten per tweedaagse voor supervisoren en registercoaches (alleen voor de Cyclus van Heling)

Voor wie?

Voor therapeuten, coaches, psychologen, supervisoren en voor een ieder die persoonlijk of vanuit eigen professie interesse heeft.

Inschrijving

Bij inschrijving voor 3 of meer Systemische Masterclasses van de Cyclus van Heling krijg je 10 procent korting.

Systemisch Werk: De Cyclus van Heling

Kijken doen we met onze ogen maar écht zien doen we met onze ziel. Systemisch gezien staat de ziel voor het voelen. Over de generaties heen zonder oordeel. Het volgen van de gehele cyclus geeft je elke masterclass opnieuw, de nodige inzichten en systemische heling om te leven in jouw kracht, jouw potentie en jouw volheid.

Niet gébonden aan je verleden, maar ‘vrij’ vérbonden met dat wat achter je ligt, jouw eigen toekomst in leven.

As long as our ancestors are suffering within us
we can not be truly happy.
If we make one step free, happily touching the earth,
we do this for all past, and future generations.
They all arrive at the same moment we arrive, 
and we all find peace at the same time. 

Thich Nhat Hahn

Een familieopstelling 

Bert Hellinger is de grondlegger van het systemisch werk. Hij heeft het begin jaren negentig naar Nederland gebracht. Hij heeft ontdekt dat gebonden over verschillende generaties heen, informatie aantoonbaar doorgegeven wordt, wat mede het lot bepaalt van de mensen nu, in het leven van nu.
Een familie opstelling is een manier om waar te nemen wat niet geïntegreerd is in je familiesysteem. Je zoomt uit naar wat niet gevoeld, niet gezien, gehoord of gezegd is en wat nog een plek nodig heeft in de geschiedenis. Iemand in een volgende generatie kan hier last van krijgen. Door het te zien, te voelen, te zeggen en te erkennen, kan het helen en losgelaten worden. De geschiedenis kan dan geschiedenis zijn. Met een familieopstelling in de cursus systemisch werk, onderzoek je verborgen dynamieken in relationele systemen en de onderliggende wetmatigheden die de liefde beïnvloeden.

Het geeft, als het een taal zou zijn, een stem aan het systeem. Je vindt patronen in families en systemen of herhaling van gebeurtenissen, die mogelijk verband houden met je vraag, je klacht of patroon. Het is een manier om de interne werkelijkheid extern zichtbaar te maken.

Door naar een opstelling te kijken, kun je je opeens bewust worden van onbewuste patronen. Patronen die steeds je leven sturen, terwijl je zélf eigenlijk een andere kant op wil. Wanneer je middenin zo’n patroon leeft, word je geleefd door dat patroon. Door van een afstand naar de representant van jezelf te kijken, komt het patroon in je bewustzijn en kun je zelf keuzes maken.

Het verleden leeft in ons

We kunnen het verleden niet veranderen, of achterwaarts leven, maar het kan wel zijn dat we aan iets gébonden zijn in ons systeem zonder dat we het weten, maar waar we wel last van hebben. Je kunt er zelfs ziek van worden of aan dood gaan.

Een opstelling maakt zichtbaar wat tot nu toe onzichtbaar bleef
Met een opstelling uit de cursus Systemisch werk kunnen we die gebondenheid, ook wel een verstrikking genoemd, zichtbaar maken. Aan de hand van een vraag of een verlangen brengen we met representanten, grondankers of bijvoorbeeld poppetjes, letterlijk een deel van je familiesysteem in beeld. Representanten zijn deelnemers uit de groep, die voor iets of iemand staan op een plek in de ruimte. Zij kunnen wonderlijk genoeg iets lichamelijk ervaren en waarnemen op de plek waar ze staan, zonder dat ze er iets over hoeven te weten. De vragensteller krijgt hierdoor waardevolle en wezenlijke toegevoegde informatie over zijn systemische achtergrond.

In de dynamiek die ontstaat, wordt helder wat er speelt in de diepte van je systeem, de zogenaamde onderstroom, met betrekking tot je vraag. Het gaat om erkennen van wat er is, zonder oordeel. Het geeft in korte tijd veel inzicht en heling op een laag waar je op een andere manier niet bij kunt. Het scheelt jaren therapie. Het zegt je niet wat je moet doen, maar het kan wel een beweging inzetten richting een volgende stap in je eigen leven.