details

Systemisch werk: Plek innemen

INSCHRIJVEN

Inschrijven
Voor therapeuten, coaches, supervisoren en voor een ieder die persoonlijk of vanuit eigen professie interesse heeft.

Investering
De kosten van deze tweedaagse masterclass zijn € 350. Vanaf 1-1-2024 € 375. 
Bij inschrijving voor 3 of meer Masterclasses Systemisch Werk krijg je 10 procent korting. 

Je tijdsinvestering is 2 aaneengesloten dagen van 10.00 - 18.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd, je neemt zelf je eigen lunch mee.

Dit is de 1ste Masterclass van de Systemische Cyclus van Heling

Familieopstellingen: een inleiding
Wil jij verdieping in je werk én jezelf? Een opstelling brengt nieuwe onbewuste lagen in beeld, uit de geschiedenis van jouw leven of dat van je cliënten, die bijdragen aan oplossingen bij de vragen, moeilijkheden, problemen, pijn of verlangens. Denk aan vragen waar je op een andere manier maar geen antwoord op krijgt. Ieder mens behoort tot een systeem, die in de achtergrond, vaak zonder dat we het weten invloed hebben op ons leven nu. In een opstelling gaan we op zoek naar de betekenis van wat zich daar afspeelt en wat nog gezien, gezegd of gehoord moet worden met betrekking tot je vraag, thema of verlangen. Een opstelling zegt niet wat je moet doen maar het kan iets in jou in beweging zetten. Zodanig dat je niet meer gébonden maar ‘vrij’ verbonden bent met je verleden en geschiedenis geschiedenis mag zijn. Zo ontstaat rust in jezelf en je systeem.

Neem jij jouw plek in je gezin van herkomst en in je huidige gekozen systeem?
Heb jij het idee dat er geen plek voor je is? Of dat je niet gezien wordt? Loop jij steeds op dezelfde manier vast in je relaties? De bewuste, maar vooral ook de onbewuste invloed die je familiesysteem op je heeft, bepaalt voor een belangrijk deel hoe je in het leven staat. Deze masterclass systemisch werk gaat over het belang van jouw plek, het staan op jouw plek en het nemen van deze plek, zowel in je kerngezin als je gekozen systeem. Alles en iedereen heeft recht op zijn plek, niemand mag vergeten worden! Met een opstelling herstellen we de natuurlijke ordening, zodat ieder zijn enig juiste plek inneemt, jij in je kracht staat, je jezelf kunt ontwikkelen in je volledige potentieel en de liefde ‘vrij’ stroomt.

Wat levert het je op?
Persoonlijke ontwikkeling bij emotionele vraagstukken rondom je gezin van herkomst of je huidige gekozen systeem
Verdieping in jezelf en je werk
Kennis van en ervaring met de basisprincipes van familieopstellingen
Theoretische achtergrond van het belang van het staan op je eigen plek
Mogelijke verstrikkingen rondom het niet nemen van je plek en welke schadelijke patronen hierop van invloed zijn
Ervaren van een meditatieoefening over je ouders
Gevoel voor hoe je samen met je cliënt kunt kijken naar het beeld en de betekenis van zijn/haar plek
Ervaren van de kracht van het 'wetende veld', in grote-, kleine,- en één op één-, opstellingen, met betrekking tot dit thema.
Hoe ga je dit leren?
We starten beide dagen met een meditatie passend bij het thema om bij jezelf te komen, zodat je je lijf kan ervaren en voelen hoe het met je gaat, zodanig dat je daarna beschikbaar bent om je eigen opstelling te doen of om als representant voor de ander te kunnen waarnemen.

Theoretische achtergrond met betrekking tot het thema van deze masterclass (powerpoint);

Praktische oefeningen in twee- of drietallen

Elke dag is er ruimte voor 4 a 5 grote opstellingen, dus er is de mogelijkheid om een eigen opstelling te doen met betrekking tot de vraag die je hebt. Representanten vraag je uit de groep. Als representant krijg je vaak ook inzichten die bijdragen aan heling in je eigen systeem.

Literatuur
‘Ik ben kind dus ik weet waar mijn ouders zijn’ van Bibi Schreuder (2021)
'De verborgen dynamiek van familieverbanden' van Bert Hellinger (2001)
‘De kunst van het helpen’, Bert Hellinger (2004)
´Opstellingen werk; eenheidsbewustzijn in de praktijk’ van Evelien Hogeweg (2015)
‘De Fontein’ van Els van Stein (2016)
‘Familieopstellingen met kinderen en jongeren’ van Ingrid Dijkstra (2006)

Accreditatie
VBAG
LVSC - wordt aangevraagd