details

Systemisch werk: Ziekte en symptomen

INSCHRIJVEN

Inschrijven
Voor therapeuten, coaches, supervisoren en voor een ieder die persoonlijk of vanuit eigen professie interesse heeft.

Investering

De kosten van deze tweedaagse masterclass zijn € 350. Vanaf 1-1-2024 € 375.
Bij inschrijving voor 3 of meer Masterclasses Systemisch Werk krijg je 10 procent korting.

Je tijdsinvestering is 2 aaneengesloten dagen van 10.00 - 18.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd, je neemt zelf je eigen lunch mee.

Dit is de 2de masterclass van de Systemische Cyclus van Heling

Systemisch werk bij ziekte en aanhoudende lichamelijke en/of psychische symptomen
Heb jij of heeft je cliënt een ziekte met een chronisch karakter en aanhoudende lichamelijke- of psychische symptomen zonder aanwijsbare oorzaak? Met een opstelling komen we erachter welke gebeurtenissen in de achtergrond van de familie gebeurd zijn en welke dynamiek werkzaam is, die mogelijk verband houdt met de ziekte of symptomen (S. Hausner). Volgt iemand, onbewust, het lijden van iemand anders in zijn familiesysteem? Bij psychische ziekte en -stoornissen gaan we op zoek naar de verborgen boodschap in de uitingsvorm van een symptoom of ziekte (F. Rupert). Daarna vind jij of je cliënt in veel gevallen verlichting in het omgaan met de ziekte of treden verbeteringen op en kunnen symptomen zelfs geheel verdwijnen! Zo kan een ziekte met zijn symptoom als een soort ‘klokkenluider’ aandacht vragen voor  een buitengesloten persoon (zoals bv de minnares van opa) of belangrijke weggestopte thema’ in een families (zoals verwaarlozing, emigratie, vluchten en oorlog) of een familie geheim (zoals incest, misbruik, moord of onrecht en schuld) en kunnen relaties met dierbare verbeteren en de liefde weer stromen. Bepaalde ziekte en aanhoudende symptomen hebben een grotere kans op systemische oorsprong en dus -heling.

De waarheid ligt in het donker, de klacht is een herinnering, je lichaam weet de waarheid. (Inge Land)

Wat levert het je op?
Bewustwording van de helende werking van opstellingen bij ziekten en aanhoudende symptomen
Persoonlijke ontwikkeling bij emotionele vraagstukken rondom ziekte en aanhoudende niet verklaarbare symptomen
Nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven en lijden, dát maakt sterk
Verdieping in jezelf en je werk
Opnieuw een stap richting ‘leven in jouw volheid’
Kennis van en ervaring met familieopstellingen met ziekte en symptomen, zowel lichamelijke als psychische
Ervaren hoe een symptoom-opstelling verloopt
Inzicht in welke ziekten en symptomen meer gevoelig zijn voor een systemische achtergrond en dus -heling
Kennis over welke onbewuste schadelijk patronen spelen bij ziekten en symptomen
Het nemen van je ouders; ook dat wat je niet gekregen hebt!
Dat ons leven, onze gezondheid en geluk wordt beïnvloed door de houding die we innemen ten opzichte van onze ouders en de familiegeschiedenis
Kracht van het wetende veld ervaren, in grote-, kleine,- en één op één-, opstellingen, met betrekking tot dit thema.
Hoe ga je dit leren?
We starten beide dagen met een meditatie passend bij het thema om bij jezelf te komen, zodat je je lijf kan ervaren en voelen hoe het met je gaat, zodanig dat je daarna beschikbaar bent om je eigen opstelling te doen of om als representant voor de ander te kunnen waarnemen.

Theoretische achtergrond met betrekking tot het thema van deze masterclass (powerpoint);

Praktische oefeningen in twee- of drietallen

Elke dag is er ruimte voor 4 a 5 grote opstellingen, dus er is de mogelijkheid om een eigen opstelling te doen met betrekking tot de vraag die je hebt. Representanten vraag je uit de groep. Als representant krijg je vaak ook inzichten die bijdragen aan heling in je eigen systeem.

Literatuur
'Zelfs als het me mijn leven kost’, Systeemopstellingen met ziekten en aanhoudende symptomen' van Stephen Hausner (2091)
´De verborgen boodschap van psychische stoornissen’ van Frans Rupert (2008)
'Het veld van Aandacht, systemisch werken via het lichaam' van Connie van der Arend (2016)

Accreditatie
VBAG
LVSC - wordt aangevraagd