details

Anamnese en verslaglegging 2

INSCHRIJVEN

Inschrijven
Deze module volgt op de Basis Anamnese. Als voorbereiding voor deze module is het belangrijk dat je het werkboek ‘Anamnese en verslaglegging’ vooraf goed bestudeert. Mocht je vrijstelling hebben gehad voor de Basis Anamnese, dan kun je het werkboek downloaden op het moment dat je je ingeschreven hebt voor deze module.

Accreditatie
CPION     Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (onderdeel van de vierjarige beroepsopleiding tot Cranio therapeut)

Hier vind je alle informatie over data, kosten en inschrijving

In de ontmoeting met een nieuwe cliënt ontwikkelt zich een nieuwe behandelrelatie. Dat wil zeggen, als deze cliënt bij jou op dit moment en bij je competenties als Cranio therapeut past. In dit vraaggesprek formuleer je samen met de cliënt een hulpvraag, je maakt een behandelplan en je besluit samen of je gaat werken met structurele Cranio, SER of een combi van beiden. De cliënt laat zich in deze eerste ontmoeting zien, jullie maken contact, hij of  zij vertelt haar verhaal. Wat laat ze zien? Op basis waarvan besluit je? Wat vraag je eigenlijk allemaal en hoe doe je dat? Wat is belangrijk om te weten om niet in een later stadium voor verrassingen te komen staan?
De anamnese is niet zomaar een lijstje met vragen afnemen. Het is een organisch gesprek waarin jullie elkaar leren kennen. Met een goede anamnese verkoop je jezelf en de therapie op een passende manier. Hoe beter je anamnese, hoe makkelijker je aan de slag kunt.

Omschrijving
In de module Anamnese en verslaglegging leer je om een diepte anamnese af te nemen. In het luisteren en vragen stellen leer je hoe je rode en gele vlaggen kunt herkennen en navragen. Je leert luisteren naar wat je cliënt vertelt, maar ook naar wat hij je niet vertelt. Je leert letten op lichaamstaal, die vaak meer zegt dan woorden. Je krijgt een format waarin je je anamnese kunt vastleggen, de basis voor je verslaglegging.
Je leert werken met een beslisboom waarin je steeds kunt bepalen of verder doorvragen nodig is. Je weet ook hoe je je verslaglegging moet vormgeven en zo de gegevens uit behandelingen bij kunt houden. Je bent op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom verslaglegging. We doen dit zowel met theorie als met veel praktisch oefenen met o.a. een trainingsacteur.

Programma
Zowel in de ochtend als in de middag zal een trainingsacteur aanschuiven om je te leren omgaan met het herkennen van psychopathologie in je anamnese. Daarnaast is er theorie en zullen we op elkaar oefenen in het afnemen van een diepte anamnese.

Literatuur
Bij de anamnese en verslagligging hoort een uitgebreid werkboek wat je hebt gekregen in de Basis anamnese. Mocht je daar vrijstelling voor hebben gehad, dan is belangrijk dat je voorafgaand aan deze module het  boekje van in 't Veld leest. Het tweede boekje kun je ook na de module lezen.

• In 't Veld, M. (2021). Naar klinische intuitie. Wetenschapsfilosofie voor de medische praktijk. Zutphen: Bolk Companions (gratis download: https://www.kingfishergroup.org/publications/Naar-klinische-intuitie.pdf)
• Müller, F. (2020). De Anamnese, een praktische handleiding voor het afnemen van het homeopathisch consult. Zutphen: Gignomai

Hier vind je alle informatie over data, kosten en inschrijving

HET TEAM

Docentprofiel met cartaID 26 niet gevonden.