NSM 1: Whiplash & andere traumata

In de cursus Whiplash worden trauma’s in het algemeen en whiplash als specifiek ongevalmechanisme nader bekeken. Er zal veel aandacht zijn voor het ontstaansmechanisme van een fysiek trauma en voor de relaties tussen oorzaak en gevolgen van een trauma in het hele lichaam, gekoppeld aan traumatische veranderingen in verschillende structuren in het lichaam. De neurale dynamiek is hierbij een hoofdonderwerp.

Anatomie en fysiologie:

Onderzoeks- en behandeltechnieken:

Wat levert het je op?

Deze cursus is specifiek gericht op fysieke trauma’s zoals whiplash en andere ongevallen met goed resultaat te behandelen.

Voor wie?

Je kunt deze cursus volgen als je beschikt over:

Duur

3 aaneengesloten dagen van 10:00 – 18:00 uur.

Investering

De cursus Whiplash en andere traumata kost € 525.