Leergang 3

Nu je SER processen vorm kunt geven is het belangrijk dat je alle stof leert integreren tot een lopende cranio behandeling. In de Trauma & regulatie leer je wat een trauma is en hoe dat doorwerkt in het lichaam. Door het werken met SER kom je allerlei thema’s bij mensen tegen die je kunnen raken. Een goede therapeut heeft flink aan zichzelf gewerkt, waardoor hij de ander vanuit neutraliteit kan begeleiden. Dat aan jezelf werken doe je door de hele opleiding, maar bij uitstek komt het aan bod in de Advanced. Deze module is de kers op de taart van de opleiding. In deze week staat jouw eigen persoonlijke proces in het licht. Het derde jaar wordt afgesloten met de Evaluatie module waarin alles bij elkaar komt en je de stof integreert in jouw eigen persoonlijke therapeutschap. Je eigen praktijk komt nu in zicht en daarvoor leer je van alles in het vak Ondernemen, zoals PR, praktijkvoering en communiceren als er problemen zijn. Je krijgt les in collegiale Intervisie.

Leergang 3 begint bij de Trauma & regulatie 1

Van elke module schrijf je een reflectieverslag. Voor de module trauma schrijf je een casusverslag. Je rond je opleidingssupervisie af en je volgt Praktijk onder Begeleiding (POB) dagen. Je volgt een Kliniekdag, waar je ziet hoe een docent het aanpakt. Daarnaast ga je weer oefenen op proefpersonen in je eigen omgeving. Je loopt minimaal 3 dagen stage in een module uit de 2e leergang. Je krijg werkbegeleiding. Per behandeling lever je een kort verslagje in bij een docent. Met de gekregen feedback ga je de volgende keer weer verder. Je volgt een minor. Dit is een vrije keuze module van minimaal 4 dagen die je zelf kunt samenstellen afhankelijke van je interesse.

Leergang 3 wordt afgesloten met het C examen. Voor het C examen schrijf je een casusverslag en een verslag van een ontvangen behandeling. Tijdens het C examen zelf laat je een anamnese en behandeling Cranio zien op een voor jou onbekende proefpersoon. Als je een medische BIG gerelateerde vooropleiding hebt, sluit je hierbij je opleiding af. Je krijgt vrijstelling voor het vierde leerjaar.

Leergang 3: 2024-2025
Startdatum: 7-11-2024

 • Opleidingssupervisie: (begint al in het tweede jaar)
 • Trauma & regulatie 1: 7 t/m 9 november 2024
 • Advanced: 19 t/m 23 januari 2025
 • Intervisie: 23 mei 2025
 • Evaluatie: 2 t/m 6 juni 2025
 • Communicatie: 4 juli 2025
 • PR&Marketing: 23 sept. en 13 okt. en 3 nov. 2025
 • Kliniekdag: 31 oktober 2025
 • Praktijkvoering: 4 november 2025
 • Minor van 4 dagen: apart aanmelden
 • 3 POB SER dagen: apart aanmelden
 • Werkbegeleiding: online per mail
 • Examen C: 24 of 26 november 2025

Leergang 3: 2025
Startdatum: 03-02-2025

 • Opleidingssupervisie: (begint al in het tweede jaar)
 • Trauma & regulatie 1: 3 t/m 5 februari 2025
 • Intervisie: 26 maart 2025
 • Kliniekdag: 14 april 2025
 • Advanced: 12 t/m 16 mei 2025
 • Evaluatie: 1 t/m 5 september 2025
 • Communicatie: 22 september 2025
 • PR&Marketing: 23 sept. en 13 okt. en 3 nov. 2025
 • Praktijkvoering: 4 november 2025
 • Minor van 4 dagen: apart aanmelden
 • 3 POB SER dagen: apart aanmelden
 • Werkbegeleiding: online per mail
 • Examen C: 24 of 26 november 2025

Voor de POB SER dagen en examen C, mocht je dat willen, moet je je apart aanmelden.

Voor de minor moet je je ook apart aanmelden. Mogelijk dat je eerder in je opleiding al 4 dagen bij elkaar hebt gedaan, die meetellen voor je minor: meer informatie vind je hier.

Voor het lopen van stage:  info@upledger.nl

Mocht een datum van een cursus niet uitkomen, neem dan even contact met ons op: info@upledger.nl

Wat levert het je op?

Aan het einde van de derde leergang kun je jezelf een beginnend cranio therapeut noemen.