Opbouw opleiding Cranio

De opleiding Cranio bestaat uit drie leergangen met modulaire cursussen en een afrondend traject waar je afhankelijk van je vooropleiding mogelijk vrijstelling voor kunt krijgen. Onderstaand schema geeft de opleiding weer en de cursussen die behoren bij de verschillende leergangen. Je kunt dit schema gebruiken om je in te schrijven voor losse cursussen of informatie op te halen over de inhoud van de verschillende cursussen. Klik daarvoor door op de betreffende cursus. Als je je wilt inschrijven voor een hele leergang, kan dat bij de betreffende leergang.

Voor meer informatie en inschrijven: klik op de cursus of leergang.

Leergang 1
21 + 4 dg

Craniosacraal therapie 1
6 dagen (4+2)

Craniosacraal therapie 2
6 dagen (3+3)

Intro SER
4 dagen

* Anamnese Basis
1 dag

* Levende anatomie
4 dagen

Praktijkleren
(POB CST + POB SER)
32 uur

Examen A
1 dag

Leergang 2
21 + 9 dg

SomatoEmotional release 1
5 dagen

DSM5
3 losse dagen

Dialogica
6 dagen (3+3)

Anamnese 2
1 dag

SomatoEmotional release 2
5 dagen

Opleidingssupervisie
5 bijeenkomsten

Praktijkleren
(POB SER-Kliniekdag-stage LG1)
72 uur

Examen B
1 dag

Leergang 3
24 + 7 dg

Trauma & Regulatie 1
3 dagen

Advanced CST
5 dagen intern

Evaluatie
5 dagen

* Intervisie
1 dag

* Ondernemersvaardigheden
5 dagen (3 +1 + 1))

* Opleidingssupervisie
5 bijeenkomsten

Praktijkleren
(POB SER-Kliniekdag-stage LG2,
werkbegeleiding) 76 uur

Examen C
1 dag

Afrondend Traject
4 dg

Werkstuk

MKB Extern

Praktijkleren
(Kliniekdag-stage LG3,
werkbegeleiding) 72 uur

Examen D
1 dag

Opbouw

Wil je meer uitgebreide informatie over de opbouw van de opleiding?

Losse modules

Logische volgorde van modules

Wil je liever geen hele opleiding doen, maar losse modules die je integreert in je eigen vakgebied. Dat kan ook.

PCSA therapeuten zijn van harte welkom op losse modules van de opleiding, ook als je nog in opleiding bent.

Het ervaren van een iets andere manier van werken en een anders sfeer kan je helpen je zicht op het vak te verbreden en verdiepen. De ervaring leert dat PCSA therapeuten hier weer andere dingen ophalen dan op hun eigen opleiding. Wij houden van kruisbestuiving dus voel je welkom!

De opbouw van de opleiding cranio is een logische volgorde. In elke module gaan we verder op de stof die je hebt gehad. Je kunt je je inschrijven voor losse modules of voor een hele leergang. Als je inschrijft voor een hele leergang, word je automatisch ingeschreven op de modules die horen bij de betreffende leergang. Bij inschrijven voor een hele leergang krijg je leergangkorting. Klik hiervoor in onderstaand schema op de gewenste leergang en je wordt doorgeleid naar de juiste pagina.

“I am so pleased that my intellect serves my intuitive side rather than inhibiting it. 
As a result, ‘impossible’ dreams often come true.” 

John E. Upledger