Dialogica 2

Nog geen cursus gepland.

Werken met weerstand en karakterafweerstructuren

Dialoog voeren tijdens SER processen is niet eenvoudig, omdat de dialoog niet het enige is waar je je bij Cranio mee bezig houdt. Het ritme blijven voelen en de unwinding blijven volgen, vergt concentratie en aandacht, terwijl je als behandelaar tevens de dialoog leidt. Daarnaast houd je ook nog eens de cliënt aan de weerstand! Een SER behandeling is daardoor een veelomvattend en gevarieerd proces.

In deze tweede module over de dialoog gaan we dieper in op iedere karakterafweerstructuur, op de innerlijke overtuiging en het geloofssysteem van de cliënt. Hoe deze overtuiging in de dialoog zich (voortdurend) aandient en in de karakterafweer structuur waarneembaar en hoorbaar is. Het waarnemen van de elementen waaruit de innerlijke overtuiging per structuur is opgebouwd, geeft een zeer praktische tool erbij. De dialoog wordt eenvoudiger, vloeiender en opnieuw logischer.

Deze dagen zijn dus vooral praktijk- en ervaringsgericht. Om het werken met de structuren en het geloofssysteem eigen te maken, zal er gewerkt worden met SER behandelingen. Je gaat zelf in proces met het onderzoeken van jouw persoonlijke geloofssysteem en karakterafweerstructuur. Vakkennis en jouw eigen procesontwikkeling gaan hand in hand.

Wat levert het je op?

Werken aan de weerstand wordt eenvoudiger, vloeiender en logischer. Je ontwikkelt het zien, welke karakterafweer structuur de patient meebrengt, verder. En je ontwikkelt je waarneming in het zien en horen van de innerlijke overtuiging die ten diepste ten grondslag ligt aan het overlevingssysteem. Je leert een praktisch toepasbare vorm van dialoog om die innerlijke overtuiging in contact te brengen bij je cliënt, tijdens het SER proces.

Je doorgrondt per dag een karakterafweerstructuur aan de hand van je eigen proces en processen van anderen. Je waarneming en vaardigheden om met en aan de weerstand te werken zullen na het volgen van Dialogica 2 verder verdiept en verbeterd zijn. Het wakker ‘kussen’ van de dieper liggende pijn, door je versmeltende aanraking zal vloeiender ondersteund worden door je dialoog.

Voor wie?

Je kunt deze cursus volgen als je de opleiding hebt afgerond en de behoefte voelt om je verder te verdiepen in kennis over de karakterafweerstructuren en het werken met emoties in de dialoog. Voorwaarde is ook dat je de Dialogica 1 al een keer gevolgd hebt. De Dialogica 1 is onderdeel van de huidige opleiding, maar is ook te volgen als masterclass.

Literatuur

Erkenning

Investering

Je tijdsinvestering is drie dagen van 10:00 – 18:00 uur.
De kosten voor deze module zijn € 450.