Studentenverzekering

Studentenverzekering cranio

Ook als je niet gediplomeerd bent, kan er tijdens je (oefen)behandeling, hoe klein het risico ook, iets gebeuren waardoor er problemen ontstaan tussen jou en je client. Een gediplomeerde therapeut sluit hiervoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.

In 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg – Wkkgz – ingetreden en dit heeft er toe geleid dat de firma Balens een verzekering heeft samengesteld voor zowel therapeuten als studenten. Als je ingeschreven bent voor de opleiding craniosacraal therapie bij het Upledger Instituut dan adviseren wij je om een studentenverzekering af te sluiten via Balens voor €50,= per jaar. Als student is het daarbij bovendien van belang de ‘overeenkomst proefpersoon’ te gebruiken.

De Wkkgz verplicht ook een ieder die mensen behandelt tegen een financiële vergoeding zich aan te sluiten bij een klachten/geschillencommissie. Mocht je een vergoeding vragen voor de behandelingen die je geeft als student en NIET aangesloten zijn bij een beroepsvereniging dan kun je je hiervoor aanmelden bij het NIBIG. Als je geen vergoeding vraagt is dit niet nodig.