Een bijzondere ontmoeting met Boris Mourashkin

Boris Mourashkin is een bekende Russische componist van allerlei klassieke composities en filmmuziek voor Russische films. In Siberië ontmoette hij één van de laatste Siberische Sjamanen Ivan Latikow. Mourashkin , die leed aan chronische pijn ten gevolge van een ongeval, ontdekte dat klanken hem blijvende pijnvermindering gaven. Hij begon met het ontwikkelen van geluid/klank therapie en ontwikkelde de Super-Bio-Energetische Psychotropische muziek, die een positief helende werking had op een verscheidenheid aan klachten.

In 1993 vroeg hij Dr. John Upledger of hij zijn kennis mocht laten zien en horen. John nodigde hem uit op een lerarenbijeenkomst CranioSacraal Therapie van het Upledsger Instituut in West Palm Beach. Ik was één van de aanwezige leraren. Boris die naast componist ook sjamanistisch healer is, vroeg ons op de matjes op de grond te gaan liggen. Hij zou een muziekband laten afspelen van de muziek, die hij gecomponeerd had. Onze opdracht was te ontspannen en deze muziek over ons te laten komen en te voelen wat er met ons gebeurde. Als er ergens fysieke pijn ontstond was het de bedoeling er niet van weg te gaan, maar er juist naar toe te gaan. In de tussentijd werkte hij met zijn energetische helende krachten.

Aan het eind bleef er bij mij een pijn aanwezig in mijn leverstreek. Boris kwam bij mij en legde zijn handen op die plek tot dat de pijn weg was. Boris was pas kort in Amerika en sprak alleen Russisch. Maar zijn handen vertelden mij genoeg.

De volgende ochtend voelde ik een enorme energiestroom in mijn lichaam, met name in mijn handen. Op deze ochtend ontmoette ik Neil Mohon, natuurkundige van het NASA instituut. Neil deed, voor Dr. John Upledger, elektrische metingen tijdens behandelingen SomatoEmotional Release van zowel patiënt, therapeut als van patiënt en therapeut samen. Die dag zou hij het aan de leraren laten zien en uitleggen. Toen ik hem vertelde over mijn enorme energiestroom in mijn handen, haalde hij zijn meetapparatuur en onderzocht mijn handen. Als niet natuurkundige weet ik niet precies wat hij kon meten, maar hij was heel verbaasd. Een collega leraar, Paul Ballieux, vertelde Neil dat hij de zelfde ervaring had. Ook bij Paul was Neil erg verbaasd over hetgeen hij kon meten.

Deze bijzondere ontmoeting met Boris Mourashkin heeft iets bij mij in werking gezet, wat nooit meer is weggegaan. Alsof de energie opeens mocht stromen, alsof er kanalen geopend werden. Al meer als 23 jaar heb ik dit gevoel en ik merk dat het mij enorm helpt tijdens mijn behandelingen en bij het lesgeven. Met dank aan Boris Mourashkin.

Ton Bottema

Op de afbeelding bovenaan de pagina zie je van links naar rechts:
John Upledger, tolk van Boris, Boris Mourashkin, Dick MacDonald en Pat MacDonald in 1993.