Kies een module CST

Het is ook mogelijk om de opleiding modulair te doen. Je doet dan alleen losse modules zonder examens. De kennis en vaardigheden die je opdoet, integreer je in je eigen vakgebied. Bepaaldde modules kennen wel een duidelijke volgorde:

Cranio 1, Cranio 2, Intro SER, SER 1, Dialogica, SER 2, Advanced, Evaluatie.

Alle andere modules kennen soms een ingangsniveau. Je vindt dat ingangsniveau bij de betreffende module.