Project: ‘Aanraken doe je zo’

Kinderen leren vreedzaam met elkaar om te gaan

‘Aanraken doe je zo’ een project voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar. Het doel is de toename van agressief gedrag op scholen een halt toe te roepen en kinderen te stimuleren om op een vreedzame manier met elkaar om te gaan.

De ‘Aanraken doe je zo’ trainer komt op school en leert de kinderen en leerkrachten hoe zij een ander kunnen helpen die pijn of verdriet heeft.

Aanraken gebeurt in dit project met respect, het is de bedoeling met aandacht de ander te helpen. Heel eenvoudig en effectief. Zowel de gever als de ontvanger voelt zich er ‘beter’ door. Hetgeen concentratie en leren van de kinderen ten goede komt.

De trainers van ‘aanraken doe je zo’ zijn therapeuten die werken met craniosacraal therapie, ze zijn als geen ander bedreven in ‘aanraken’, en weten uit ervaring wat deze methode aanvult aan de gezondheid van kinderen en volwassenen. Uiteraard hebben deze therapeuten extra scholing gevolgd aan het Upledger Instituut Nederland, om het project op locatie te kunnen verzorgen. Docent Maarten Slutter leidt de trainers op.

Bekijk hier de website van dit project

Effecten van het project

In de Verenigde Staten is onderzoek gedaan naar de effecten van dit
project. Daaruit kwam het volgende naar voren:

Toename van sociaal gedrag zoals: betere samenwerking, meer rekening met elkaar houden, groter invoelend vermogen, groter verantwoordelijkheidsgevoel.

Afname van probleem gedrag zoals bijvoorbeeld: pestgedrag, agressiviteit, gewelddadigheid, hyperactiviteit, introvertheid.

Meer zelfvertrouwen, beter zelfbeeld
De statistiek liet al voor afloop van het onderzoek een zo duidelijk significant positieve werking zien in de afname van probleemgedrag en de toename van het sociale gedrag, dat het project overal in de wereld bij alle kinderen toegepast kan worden.