Systemisch werken

De kunst van het kijken, voelen en vragen

Systemisch gewaarworden
In deze tweedaagse module staat aan de hand van verschillende werkvormen het systemisch kijken, voelen en vragen stellen in relatie tot cranio centraal.

Achtergrond
De grondlegger van het systemisch werk, Bert Hellinger, heeft ontdekt, dat ieder mens onlosmakelijk is verbonden met zijn eigen familiesysteem en dat de kracht ervan grote invloed kan hebben op de keuzes die iemand maakt in zijn leven.
Er zijn dingen die gebeuren in het leven van mensen, die niet zomaar oplosbaar lijken te zijn. Sterker nog, ieder mens is soms ongewild, soms uit eigen keuze, onderdeel van meerdere sociale systemen, elk met hun eigen zichtbare, dan wel onzichtbare waarden, normen, opvattingen en regels, behoeften, wensen en verlangens.

Systemisch werk helpt zichtbare en onzichtbare dynamieken en daarbij horende patronen, symptomen en verborgen mechanismen in sociale systemen (families, organisaties, maatschappij) in beeld te krijgen en het onbewuste bewust te maken. Zodoende komen er nieuwe handelingsperspectieven naar voren. Zonder oordeel over wat was, is en kan zijn.

De systemische benadering is niet analytisch (oorzaak-en-gevolg), maar fenomenologisch: “dat wat zich toont (ervaarbare werkelijkheid) voor zichzelf laten spreken, zonder er iets aan toe te voegen of te veranderen”, aldus Bert Hellinger.

Voor wie?

Eigenlijk voor iedereen! Of je nu wel of geen (afgestudeerde) cranio therapeut bent, wel of geen kennis hebt van of ervaring met het systemisch werk en meer of minder ervaren bent in het werken met mensen.
Enige zelfkennis en vooral nieuwsgierigheid zijn altijd welkom.

Voor de goede orde: Systemisch werk vraagt een opleiding op zich. Naast een (nadere) kennismaking met bijvoorbeeld de systemische principes en het stellen van rake vragen, kun je ook de kracht van het systemisch werk ervaren door een opstelling. Cranio en systemisch werk vullen elkaar heel goed aan en vertonen in de manier van werken ook veel overeenkomsten in het verkennen van nuances in de leefwereld van mensen.

De module maakt onderdeel uit van de laatste leergang (4) en is ook los te volgen als masterclass.

Wat levert het je op?

Je gaat ervaren wat het betekent met een systemische bril te kijken naar telkens terugkerende vraagstukken, waar je cliënt mee komt. Je leert te kijken, voelen en vragen te stellen vanuit een systemische invalshoek. Je leert herkennen hoe een vraagstuk systemisch in elkaar steekt. Je kunt iemand dan nog gerichter adviseren en begeleiden in je werk als therapeut of coach.

Literatuur

Erkenning

Investering

Je tijdinvestering bedraagt 2 dagen van 10.00-18.00 uur.
De kosten van deze module zijn € 300.
Met leergangkorting betaal je € 280.