VM 3: Pelvis

Nog geen cursus gepland.

In de Pelvis is het hoofdonderwerp het kleine bekken en de inwendige organen van het kleine bekken. De organen van het kleine bekken zijn de blaas, de baarmoeder, de nieren, de ureters, de prostaat en het rectum. Je leert deze organen onderzoeken en behandelen met de technieken vanuit de Abdomen I en II.
Je bestudeert de relatie tussen de ligamentaire systemen en de functionele/structurele bewegingsmechanismen van het kleine bekken en zijn inwendige organen.
Je leert nieuwe technieken om oorzakelijke relaties tussen de soft frames en hard frames van het kleine bekken vast te stellen en technieken en vaardigheden om het hard frame te onderzoeken en te behandelen. Het hard frame van het kleine bekken bestaat uit sacrum, os coccyx, crista iliaca en os pubis.

Wat levert het je op?

Na het volgen van de module pelvis kun je alle organen uit het kleine bekken onderzoeken en behandelen in relatie tot het benige kleine bekken.

Voor wie?

Voor iedereen die de module Abdomen II (VM 2) met goed gevolg heeft afgesloten.

Investering

De module Pelvis (VM 3) kost € 695.
Je tijdsinvestering is vier dagen van 10.00-18.00 uur.