Wat kun je verwachten?

Neutraal zijn en volgen

Cranio is een beroep waarin het contact met de cliënt heel belangrijk is. We zijn als therapeut op een persoonlijke én professionele manier betrokken bij dat waar de cliënt mee komt. Dat vraagt van jou als therapeut een betrokken afstandelijkheid, vanuit transparantie, onvoorwaardelijkheid en vanuit je hart. Je begeleidt de cliënt in zijn eigen zoektocht. Hij vindt zijn eigen unieke oplossingen. Zorgen voor en adviezen geven aan de cliënt horen daar niet bij.

Het unieke aan cranio is de manier waarop we contact maken met het weefsel. Het is onvoorwaardelijk aanwezig zijn, in contact, het weefsel in zijn beweging en zijn ritme volgend, zonder te manipuleren, zonder iets te dóen. Daardoor is het mogelijk het zelfherstellend vermogen van het lichaam werkelijk aan te spreken. De cliënt krijgt de regie.

Het leren werken vanuit neutraliteit waarin je de cliënt volgt in wat hij nodig heeft en wat hij wil onderzoeken is een belangrijke rode draad door de hele opleiding.

Neutraal zijn en blijven kan alleen als je goed zicht hebt op je eigen patronen, onzekerheden, manieren van omgaan met mensen en je eigen geschiedenis waarin je zelf pijnlijke gebeurtenissen hebt meegemaakt. Dat maakt dat je in de opleiding ook een (stevige) persoonlijke ontwikkeling doormaakt.

Frisse afwisseling van praktijk, theorie, interactie en reflectie

Alle modules zijn zo opgebouwd dat er veel ruimte is voor praktijk, noodzakelijke theorie, voelen en ondergaan van technieken en behandelingen, interactieve rondes met ruimte voor feedback op je handelen en reflectie op wat je doet. Je oefent wat je leert voortdurend op elkaar. Zo kun je veel ervaren. Cranio kun je niet leren vanuit de theorie. Cranio is vooral heel veel doen.

Na elke module ga je in de praktijk oefenen op oefencliënten met dat wat je hebt geleerd. Je oefent in oefengroepjes met collega studenten. Je bestudeert de theorie en de literatuur. Na een tijdje volg je de volgende module, waarin voortgebouwd wordt op wat je al kunt en weet. Tussen de modules zijn Praktijk onder Begeleiding (POB) dagen waarin je oefent met de stof en feedback krijgt op je handelen.

Als je eraan toe bent, kun je (deel)examen doen. Je doet dat in je eigen tempo en op een voor passend moment in de opleiding.

Persoonlijke ontwikkeling

Vanaf het moment dat je start aan de opleiding is er ruimte voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Dit krijgt vorm doordat je gedurende de opleiding voortdurend zelf op de behandeltafel ligt en door je medestudenten onder supervisie van bekwame docenten behandeld wordt. Cranio gaat over voelen en dat voelen doe je voortdurend zelf. Je ervaart wat de technieken met je doen in de Cranio 1 en 2 en in de Levende anatomie.

Vanaf de SER cursussen krijgt je persoonlijke ontwikkeling een flinke boost doordat je de vele SER’s ook zelf ontvangt tijdens de lessen, in je oefengroepen en op POB (Praktijk Onder Begeleiding) dagen. Alle SER processen worden nabesproken in interactieve rondes. Daar waar er losse eindjes zijn voor je persoonlijke ontwikkeling, zal de docent je spiegelen en stimuleren daarin stappen te zetten.

Studenten ervaren de kans op het onderzoeken van zichzelf en het verwerken van onopgeloste dingen uit hun leven als een pittige maar ook bevredigende ontdekking. De veilige en open sfeer binnen de groepen maakt veel mogelijk.

Studieloopbaanbegeleider

Als je een professional wilt worden, dan is het nodig dat je je professionaliteit ontwikkelt. Onze ervaring is dat dat alleen gaat als je je ook persoonlijk ontwikkelt. Beide ontwikkelingen gaan bij ons hand in hand en daar besteden we op allerlei manieren tijd aan binnen de opleiding.

Bij de start van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen die samen met jou bekijkt wat jij nodig hebt binnen je opleiding om je te kunnen ontwikkelen tot professional. Naast de reguliere lessen in Cranio zijn er allerlei mogelijkheden binnen en buiten de opleiding die je kunt benutten om jezelf te ontwikkelen.

Advanced

De Advanced cursus in het derde jaar is de kers op de taart van je opleiding. Deze module is vijf dagen intern. Je verblijft met een groep van 10 studenten en 2 docenten in een bosrijke omgeving. Iedere dag behandel je elkaar in hetzelfde groepje van 5 studenten. Je hebt dus 4 therapeuten aan je lijf. De processen worden elke ochtend nabesproken. Dit is de mooiste week van de hele opleiding. Het is een week van onderzoeken en jezelf helen. Je wordt de hele week gedragen door je medestudenten, die je inmiddels goed kent. Het brengt je thuis bij jezelf.
Advanced groepen blijven vaak nog jaren elkaar opzoeken en samen dingen doen.

Opleidingssupervisie

Tegen het einde van de tweede leergang krijg je opleidingssupervisie. In supervisie leer je om je persoon en je beroep van elkaar te scheiden. Je leert naar je zelf te kijken en op jezelf te reflecteren waardoor je kunt zien waarom je dingen op een bepaalde manier aanpakt en wat het effect daarvan is. We kijken naar wat dat te maken heeft met wie jij bent en waar jij oorspronkelijk vandaan komt. Je leert je eigen patronen kennen en veranderen waar nodig ten gunste van je professionaliteit als therapeut. Zo leer je om neutraal, zonder oordeel en zonder projectie om te gaan met cliënten.

Studenten ervaren supervisie als een belangrijke stap in hun persoonlijke en hun professionele ontwikkeling. Supervisie wordt gegeven in groepjes van minmaal 2 en maximaal 4 studenten. Onze opleiding maakt gebruik van ervaringsgerichte supervisoren, die zelf ook cranio therapeut zijn.