Werkstuk

Het schrijven van een eindwerkstuk is een proeve van bekwaamheid die het sluitstuk vormt van je opleiding.

Je eindwerkstuk gaat over een zelfgekozen onderwerp gerelateerd aan de cranio. Het eindwerkstuk is voor het grootste deel een theoretische verwerking van de stof. Je beschrijft in eigen woorden wat cranio is in relatie tot je onderwerp. Je diept je onderwerp uit met behulp van een literatuur studie en/of een praktisch onderzoek.

Daarnaast verwerk je een anamnese en een reeks behandelingen (uit de werkbegeleiding) van een cliënt waarin je praktisch laat zien hoe je gewerkt hebt met je onderwerp.

Je krijgt uitgebreide begeleiding bij het schrijven van je eindwerkstuk van een van de docenten van de opleiding.

Op de dag van de diploma uitreiking geef je een presentatie over je onderwerp.

Vrijstelling: 

Mocht je een BIG gerelateerde vooropleiding hebben of al een vierjarige HBO opleiding in de complementaire zorg hebben genoten, waarin je al eerder een eindwerkstuk hebt moeten schrijven, dan kun je vrijstelling aanvragen voor het eindwerkstuk. In dat geval duurt je opleiding tot cranio therapeut maar 3 in plaats van 4 jaar.