details

Evaluatie

INSCHRIJVEN

Inschrijven
Je kunt je inschrijven als je de Advanced met goed gevolg hebt afgerond en voor examen B zijn geslaagd.

Je tijdsinvestering is 5 aaneengesloten dagen van 10.00 18.00 uur.

Hier vind je informatie over cursusdata, kosten en inschrijven

Introductie
In de module Evaluatie bereid je je voor op het eindexamen craniosacraal therapie
Evaluatie betekent in deze module dat we alles wat je tot nu toe geleerd hebt bij elkaar brengen. Je krijgt de mogelijkheden om al je vaardigheden in de Cranio verder te verdiepen en met elkaar te integreren. Daarbij krijg je direct feedback over je therapeutisch werken en handelen. Tot nu toe is je persoonlijke ontwikkeling in het licht van je professionele ontwikkeling een belangrijk speerpunt geweest. In de module Evaluatie kijken we naar je professionele houding en je therapeutschap. Kortom als behandelaar sta je centraal. We bereiden je voor op je stap in de complementarie gezondheidszorg.

Omschrijving
Zo komen ook ethiek, beroepsdomein en praktijkvoering aan bod.
We kijken hoe het staat met al je vaardigheden en of het nodig is daarin nog dingen te herhalen, in te oefenen of toe te voegen.
Je behandelt dagelijks, assisteert en wordt dus uiteraard ook zelf behandeld. Elke dag eindigt met een besprekingsronde waarin je je zelf als behandelaar evalueert en door je groepsgenoten en de docenten geëvalueerd wordt.
Na deze module weet je wat je plek is in de (complementaire) gezondheidzorg. Je weet wat je wel en wat je niet kunt. Je hebt zicht op de mogelijkheden en de grenzen van je beroepsdomein en van jouw manier van behandelen als therapeut. Aan het eind van deze vijfdaagse module krijg je in een adviesgesprek te horen wat in de tijd tussen de cursus en het eindexamen nog jouw persoonlijke aandacht vraagt. Waar liggen nog lacunes, waar moet je eventueel nog iets bijspijkeren, wat kun je goed en waar mag je je focus nog op leggen?

Programma
Elke dag start met een presentatie van een boek uit het derde leerjaar van een groepje studenten. De literatuur uit het derde leerjaar wordt verdeeld over kleine groepjes. Je mag een voorkeur uitspreken over welk boek je graag wilt presenteren.
De presentatie wordt gevolgd door een stukje verdiepende theorie van de docent over cranio in het algemeen. De rest van de dag besteden we aan het werken met cranio in al zijn facetten.
De cursus is vooral heel interactief. We kijken samen naar hoe de cranio vorm gegeven wordt en hoe jij op de jouw eigen unieke manier dit vak vorm gaat geven. 

Literatuur

• Weisfelt, P. (2017) Nestgeuren. Over de betekenis van de ouder-kindrelatie in een mensenleven. Amsterdam: Boom uitgevers. (305 pg)
• Dingjan, O. & Kranenburg, D. (2012). Je eigen-wijze weg. Heel het innerlijke kind. Haarlem: Abc Uitgeverij (292 pg) 
• Kolk, B.A. van der. (2015). The body keeps the score. Brain, mind, and body in the healing of trauma. London, UK: Penguin Books.
• Siegel, D.J. (2017) Mind. Een reis naar de essentie van ons mens-zijn. Eeserveen, Nederland: Mens!
• Upledger, J. (2010). Cell talk. Berkely: North Atlantic Books  

Hier vind je informatie over cursusdata, kosten en inschrijven