details

Anamnese Basis

INSCHRIJVEN

Inschrijven
Voor de anamnese Basis kun je vrijstelling aanvragen als je al veel kennis over en ervaring hebt met het afnemen van een (medische) anamnese.

De cursus is te volgen vanaf de CST 2

Accreditatie
CPION     Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (onderdeel van de vierjarige beroepsopleiding tot Cranio therapeut)

Hier vind je alle informatie over data, kosten en inschrijving

In de ontmoeting met een nieuwe cliënt ontwikkelt zich een nieuwe behandelrelatie. Daarvoor is het wel nodig dat je deze cliënt leert kennen en weet welke hulpvraag hij of zij heeft. Het is geen lijstje afvinken maar een organisch gesprek waarin de cliënt zichzelf kan laten zien.

Omschrijving
In de Anamnese basis leer je een basis anamnese afnemen. Je leert je vragen zo te formuleren dat je de rode vlaggen kunt herkennen. Met het aanleren van zogeheten klinische intuïtie leer je welke cliënten pluis zijn en welke niet. Je leert hoe je een dossier moet opzetten. Wat zet je daarin en wat niet. Hoe verwijs je terug naar een huisarts? Wat moet er in de je brieven staan. Praktisch staan we nog een keer stil bij je lichamelijk onderzoek.
In deze module leer je hoe je een basis anamnese moet afnemen In het luisteren en vragen stellen leer je rode kunt herkennen en navragen. Je leert luisteren naar wat je cliënt vertelt, maar ook naar wat hij niet vertelt. Je ontwikkelt gevoel voor wat pluis is en wat niet. Je krijgt een format waarin je je anamnese kunt vastleggen, de basis voor je verslaglegging. Je leert werken met een beslisboom waarin je steeds kunt bepalen of verder doorvragen nodig is. Je weet ook hoe je je verslaglegging moet vormgeven en zo de gegevens uit behandelingen bij kunt houden. Je bent op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom verslaglegging. We doen dit zowel met theorie als met veel praktisch oefenen.

Programma
Naast de benodigde theorie is er vooral veel ruimte om te oefenen met het vergaren van wat je wilt weten via een organisch gesprek. Zowel in de ochtend als in de middag zullen we oefenen met het afnemen van een anamnese bij elkaar.

Literatuur
• In 't Veld, M. (2021). Naar klinische intuitie. Wetenschapsfilosofie voor de medische praktijk. Zutphen: Bolk Companions (gratis download: https://www.bolkscompanions.com/naar-klinische-intuïtie)
• Müller, F. (2020). De Anamnese, een praktische handleiding voor het afnemen van het homeopathisch consult. Zutphen: Gignomai

Hier vind je alle informatie over data, kosten en inschrijving