details

Examen C

INSCHRIJVEN

Inschrijven

Inschrijven kan als je voldaan hebt aan de volgende voorwaarden:

• met goed gevolg Trauma & regulatie 1, Advanced, Invulling vrije deel van je opleiding, Ondernemersvaardigheden, Intervisie en Evaluatie hebben gevolgd
• minimaal een voldoende voor je toets praktijkvoering en ethiek
• minimaal een voldoende voor het casusverslag van de Trauma & regulatie
• minimaal een voldoende voor je opleidingssupervisie
• twee reeksen werkbegeleiding (2 proefpersonen ieder 5 keer behandelen onder supervisie van een docent)
• aanleveren lijst met 6 VOS (Vaardigheid onder supervisie) behandelingen Advanced (3 POB SER dagen)
• aanleveren lijst met 30 behandelingen Advanced waarvan 6 VOS
• aanleveren lijst met 6 behandelingen ontvangen Advanced
• aanleveren uitgebreid verslag Advanced gegeven (denk aan de theoretische onderbouwing)
• aanleveren uitgebreid verslag Advanced ontvangen

Introductie
Het C examen is het sluitstuk van het derde jaar en, als je vrijstelling hebt voor het vierde leerjaar, van je opleiding. Op het C examen leg je een proeve van bekwaamheid af. Je laat zien dat je als beginnend beroepsbeoefenaar in de Cranio aan de slag kunt.

Omschrijving
Het C examen bestaat uit:
• Inleverwerk (verslagen)
Op de examendag zelf:
• Praktisch examen waarbij je een intake afneemt bij een jou onbekende client waarna je een behandeling cranio geeft, die past bij de hulpvraag van de cliënt.
In de week na het examen:
• Schriftelijke eindreflectie over je eigen examen

Je kunt het C examen net als het A en het B examen doen als jij eraan toe bent, dus dat kan ook pas in de loop van het vierde leerjaar zijn. Het UIN schept twee keer per jaar een mogelijkheid tot het doen van het C examen.

Programma
Op de dag zelf neem je een proefpersoon/cliënt mee naar de opleiding die dan door een collega behandeld wordt. Het is belangrijk dat je iemand meeneemt die bekend is met cranio en een hulpvraag heeft.
Zelf behandel je dus een cliënt van een collega.
Je krijgt 2 uur de tijd om een intake af te nemen en een behandeling met cranio te laten zien, die past bij de hulpvraag van de cliënt.
Je krijgt op de dag zelf geen uitslag van het examen.
In de week na het examen schrijf je een reflectieverslag over je eigen examen waarin je kunt terugkomen op onvolkomenheden, dingen die je gemist hebt of wel gezien hebt, maar (misschien wel door de zenuwen) niets mee gedaan hebt. Met het reflectieverslag is het mogelijk om je examencijfer maximaal 1 punt omhoog te krijgen.
De uitslag van het examen volgt telefonisch ongeveer 2 weken na het examen op een van tevoren vastgesteld moment.

Als dit het sluitstuk van je opleiding is volgt er een feestelijke diploma-uitreiking op een zaterdag waar familie ook welkom is.

Accreditatie
CPION     Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (onderdeel van de vierjarige beroepsopleiding tot Cranio therapeut)