details

Werkbegeleiding LG3

INSCHRIJVEN

Voor wie?

Voor studenten in het derde leerjaar. Werkbegeleiding valt onder je stage uren.

Je tijdsinvestering is het geven van 10 sessies cranio aan 2 verschillende proefpersonen (elke proefpersoon krijgt 5 sessies) en het schrijven van korte verslagjes aan je werkbegeleider van elke sessie.

De beschreven datum staat gelijk aan de start van het derde leerjaar.

Werkbegeleiding krijg je vanaf het derde leerjaar.

Als het goed is, ben je volop aan het oefenen met het geven van behandelingen. Een onderdeel van het stage lopen is de werkbegeleiding.

In het derde leerjaar bestaat de werkbegeleiding uit 2 trajecten.

Een traject omvat een anamnese en 4 behandelingen cranio van een proefpersoon/client. Van zowel de anamnese als van elke behandeling maak je een kort verslagje wat je na elke sessie opstuurt aan je werkbegeleider. Je krijgt daarop feedback van je werkbegeleider. Met de feedback kun je de volgende sessie geven.

Je krijgt van de opleiding een werkbegeleider toegewezen. Het is een van de docenten.