details

Systemisch werk: Trauma

INSCHRIJVEN

Inschrijven
Voor therapeuten, coaches, supervisoren en voor een ieder die persoonlijk of vanuit eigen professie interesse heeft.

Investering
De kosten van deze tweedaagse masterclass zijn € 350. Vanaf 1-1-2024 € 375.
Bij inschrijving voor 3 of meer Masterclasses Systemisch Werk krijg je 10 procent korting.

Je tijdsinvestering is 2 aaneengesloten dagen van 10.00 - 18.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd, je neemt zelf je eigen lunch mee.

Dit is de 4de Masterclass van de Systemische Cyclus van Heling

Systemisch werken met trauma
Bij trauma gaat het om leven en dood. Om te overleven wordt de te heftige emotionele ervaring vaak uit het bewustzijn gedrukt: het traumadeel. Men leeft verder in het overlevingsdeel, soms generaties lang. Herken jij dit bij jezelf en/of bij cliënten? Hierbij wordt een deel van de ziel afgesplitst (F. Ruppert). In de opstelling erkennen wat er werkelijk is, is een van de meest helende bewegingen. Wat of wie mag er niet zijn? Een familiegeheim? Wat je probeert te vermijden komt via een omweg bij je terug. Systemen willen compleet zijn, in balans zijn en stromen. Daders en slachtoffers horen voor altijd bij je systeem. In de opstelling proberen we erachter te komen hoe een probleem of gedrag, een reactie, een oplossing is voor het systeem. We zoeken én er ontstaat wat destijds ontbrak, namelijk liefde, waarheid en werkelijkheid.

Wat levert het je op?
Persoonlijke ontwikkeling bij emotionele vraagstukken rondom trauma, het zien, er woorden aan geven, het doorleven van de emoties, het erkennen van eigen lot. Het dragen van eigen lot
Verdieping in jezelf en je werk; stappen maken in je eigen traumabiografie naar heling
Kennis van de theorie van F. Ruppert over afsplitsing van de ziel bij trauma
Opstellen van het verlangen (F. Ruppert) ervaren
Loslaten van mogelijk overgenomen gevoelens
Zicht op de kenmerken van de verschillende delen (trauma-, overlevings- en het gezonde deel) bij jezelf en tevens inzetbaar bij je client; ervaren in een opstelling van de delen
Kennis en theorie van Rupert, over de traumabiografie van de dader
Kennis van en ervaring met familieopstellingen met (meer-generationeel) trauma
Ritueel; het nemen van je ouders
Kracht van het wetende veld ervaren, in grote-, kleine,- en één op één-, opstellingen, met betrekking tot dit thema.
Hoe ga je dit leren?
We starten beide dagen met een meditatie passend bij het thema om bij jezelf te komen, zodat je je lijf kan ervaren en voelen hoe het met je gaat, zodanig dat je daarna beschikbaar bent om je eigen opstelling te doen of om als representant voor de ander te kunnen waarnemen.

Theoretische achtergrond met betrekking tot het thema van deze masterclass (powerpoint);

Praktische oefeningen in twee- of drietallen

Elke dag is er ruimte voor 4 a 5 grote opstellingen, dus er is de mogelijkheid om een eigen opstelling te doen met betrekking tot de vraag die je hebt. Representanten vraag je uit de groep. Als representant zul je vaak ook inzichten krijgen die bijdragen aan heling in je eigen systeem.

Literatuur
'Vroegkinderlijk trauma, zwangerschap, geboorte en eerste levensjaren' van Franz Ruppert (2016)
‘Bevrijding van trauma, angst en onmacht’ van Frans Ruppert (2018)

Accreditatie
VBAG
LVSC - wordt aangevraagd