details

DSM 5

INSCHRIJVEN

Deze cursus bestaat uit 4 losse dagen verspreid over een aantal maanden.

Inschrijven
De DSM cursus wordt aangeboden voor complementaire hulpverleners. Hij is verplicht binnen de opleiding CST voor je eindexamen doet. Je kunt de cursus het beste na de Intro SER of na de SER 1 doen als je al enige ervaring hebt opgedaan in het behandelen met SER.
Als je eerder in je initiele opleiding uitgebreide kennis hebt opgedaan over de DSM dan kun je (gedeeltelijke) vrijstelling aanvragen.

Accreditatie
CPION     Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (onderdeel van de vierjarige beroepsopleiding tot Cranio therapeut)

Bekijk hier de informatie over cursusdata, kosten en inschrijven

Introductie
Psychopathologie leren herkennen: DSM 5
Psychopathologie behoort niet tot het beroepsdomein van de craniosacraal therapie. Nu je steeds meer met emotionele problematiek te maken krijgt is het belangrijk dat je leert onderscheiden wat gezond emotioneel is en wat behoort tot psychopathologie. Mensen met psychopathologie zijn niet geschikt voor de openleggende methodiek van SER. Vandaar dat het handig is als je ze tijdig leert herkennen. Daarvoor is de cursus DSM 5.

Omschrijving
De cursus DSM 5 geeft je inzicht in het diagnostisch systeem van de GGZ. Je krijgt zo kennis van de belangrijkste ziektebeelden op geestelijk gebied. Je leert makkelijke en moeilijke cliënten onderscheiden. Je leert symptomen herkennen. Je leert een inschatting maken van hun Ik sterkte en hun draagkracht. Je maakt kennis met verschillende soorten medicatie op dit gebied en de verwijsmogelijkheden.
Je tijdsinvestering is vier losse dagen van 10.00 tot 18.00 uur verspreid over een half jaar.

Programma
Dag 1:
• Kennismaking, praktische zaken
• Inventarisatie van wensen, problemen
• Werken met de DSM 5
• Verwijsmogelijkheden, opbouw geestelijke gezondheidszorg

Dag 2:
• Het ontwikkelingsmodel van Kernberg
• Herkenning moeilijke mensen
• Ik-sterkte
• Mentaliseren, attunement en containment

Dag 3:
• Persoonlijkheidsstoornissen (zelfdiagnose)
• Praktische problemen: psychose, suïcidaliteit, dissociatie
• Burn out problematiek

Dag 4:
• Afronding en beëindiging van behandeling
• Het koetsmodel
• Casuïstiek
• Integratie van alle thema’s aan de hand van de ingebrachte casuïstiek
• Alles wat is blijven liggen van de vorige dagen


Literatuur die aan bod komt
• 'Stemming en stoornis' van Allen Francis
• 'Werken met de DSM 5' van Abraham Nussbaum
• 'Een persoonlijkheidsstoornis en nu?' van Moniek Thunissen

Bekijk hier de informatie over cursusdata, kosten en inschrijven

Accreditatie
CPION     Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (onderdeel van de vierjarige beroepsopleiding tot Cranio therapeut)