details

Whiplash en andere Traumata (NSM 1)

INSCHRIJVEN

Inschrijven
Je kunt deze cursus volgen als je beschikt over:
• Een reguliere of complementaire vooropleiding op minimaal HBO-niveau in een menskundige richting; of
• Een opleiding daaraan gelijkgesteld op basis van behaalde competenties; en
• HBO medische basiskennis volgens Plato normen (CPION of SNRO erkend)
• Bij voorkeur praktische ervaring met het werken met patiënten/cliënten.
• Een opleiding tot cranio therapeut hebt gevolgd.

Je tijdsinvestering is 3 aaneengesloten dagen van 10:00 - 18:00 uur.

Introductie
Een auto-ongeluk kan soms langdurige gevolgen voor de nek opleveren: we noemen dat een whiplash. Een whiplash heeft consequenties voor de lokale structuren in de nek, maar ook gevolgen voor het hele neurologische systeem. Naast een whiplash wordt er in deze cursus ook gekeken naar andere lichamelijke traumata met de daaraan gekoppelde gevolgen.

Omschrijving
Deze cursus is specifiek gericht op fysieke trauma's zoals whiplash en andere ongevallen zodat je die met goed resultaat kunt behandelen.
In de cursus Whiplash worden trauma's in het algemeen en whiplash als specifiek ongeval mechanisme nader bekeken. Er zal veel aandacht zijn voor het ontstaansmechanisme van een fysiek trauma en voor de relaties tussen oorzaak en gevolgen van een trauma in het hele lichaam, gekoppeld aan traumatische veranderingen in verschillende structuren in het lichaam. De neurale dynamiek is hierbij een hoofdonderwerp.

Programma

Anatomie en fysiologie:
• Schedel (verschillende botdelen)
• Suturen van het viscero- en neurocranium
• Intracraniaal membraan systeem, o.a. falx cerebri, tentorium cerebelli, craniale dura mater
• Spinale dura mater
• Plexus cervicobrachialis
• Plexus lumbosacralis

Onderzoeks- en behandeltechnieken:
• Suturen van Neurocranium: o.a. coronair, squamosa, petro-occipitaal en Viscerocranium
• Intraossaal
• Intracraniale membraansysteem
• Spinale dura mater
• Plexus cervicobrachialis
• Plexus lumbosacralis