details

Examen A

INSCHRIJVEN

Inschrijven

Welke voorwaarden gelden voor examen A?

• met goed gevolg CST 1, CST 2, Levende Anatomie, Anamnese Basis (tenzij vrijstelling) en Intro SER hebben gevolgd (eerste leergang)
• aanleveren lijst met 4 VOS (Vaardigheid onder supervisie) behandelingen CST 1 en 5 VOS CST 2 (POB CST)
• aanleveren lijst met 2 VOS behandelingen Intro SER (POB SER)
• aanleveren lijst met 50 gegeven behandelingen 10 step protocol (CST 1), waarvan 4 VOS en 50 gegeven behandelingen viscerocranium en/of energie cyste (CST 2) waarvan 5 VOS
• aanleveren lijst met 10 gegeven behandelingen Intro SER waarvan 2 VOS
• aanleveren lijst met 5 ontvangen behandelingen CST 1 en 5 ontvangen behandelingen CST 2
• aanleveren lijst met 2 ontvangen behandelingen Intro SER
• aanleveren uitgebreid verslag CST 1 (1 x gegeven en 1 x ontvangen)
• aanleveren uitgebreid verslag CST 2 (1 x gegeven en 1 x ontvangen)


Waar haal je de VOS behandelingen?
De Vaardigheid Onder Supervisie CST 1 en CST 2 (VOS) kun je behalen op zogeheten POB CST dagen (Praktijk onder begeleiding CST) op de opleiding. Op een POB CST dag kun je drie VOS formulieren laten aftekenen, dus je hebt 3 POB CST dagen nodig.
De VOSsen voor de Intro SER kun je halen op een POB SER dag. Op een POB SER dag kun je 2 VOS formulieren laten aftekenen, dus je hebt 1 POB SER dag nodig. Op een POB dag is een docent aanwezig om je te superviseren op je technieken. Mocht je niet alle VOSformulieren behaald hebben op een POBdag, dan kun je individueel of met een groepje mede-studenten een afspraak maken bij een docent.

Introductie
Leergang 1
Op weg naar je diploma als craniosacraal therapeut, doe je examen A en B. Examen A is de afsluiting van het structurele gedeelte van de opleiding: CST 1, CST 2, Intro SER en de Levende Anatomie.

Omschrijving

Het examen bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte. Het theorie gedeelte is een examen met muliple choice vragen. In het praktijkgedeelte laat je aan de examinator verschillende door hem of haar gevraagde technieken uit de cursussen van de eerste leergang zien op een proefpersoon. Daarbij word je gevraagd uit te leggen wat je doet, waarom je dat doet, welke structuur je behandelt en wat voor effect je daarvan verwacht.

Programma
Je tijdsinvestering voor het examen ziet er als volgt uit:
4 weken voor aanvang van het examen lever je je lijst met proefbehandelingen, je vier verslagen en je VOS formulieren in. Je kunt ze uploaden in ‘Mijn Upledger’ onder examen A. Voor formats: zie de studiehandleiding.

Op de dag zelf krijg je een theorie examen (multiple choice) waar je 2 uur over mag doen.
Je krijgt een praktijk examen, waar je door de docent gevraagde technieken op een mede student laat zien. De docent zal je vragen stellen over de techniek, de werking van de techniek, de richting en of er bijvoorbeeld contra-indicaties zijn voor de techniek. Dit duurt ongeveer een uur.  

Er bestaat een examen A training. Deze is voor mensen zonder medische ondergrond en voor mensen die moeite hebben om de stof voor examen A te structureren of niet goed weten waar ze moeten beginnen met leren.