details

Praktijkvoering

INSCHRIJVEN

Inschrijven
Deze cursus is voor iedereen in het derde leerjaar, tenzij je vindt dat je vrijstelling kunt krijgen. Een verzoek daartoe kun je indienen bij het secretariaat.

Je tijdsinvestering bedraagt twee losse dagen van 10.00-18.00 uur.

Hier vind je informatie over cursusdata, kosten en inschrijven

Introductie
Een praktijk voeren is aan de ene kant simpel. Je bent gewoon ZZP’er. Aan de andere kant vraagt het ook het nodige regelwerk en moet je wel degelijk voldoen aan allerlei eisen. Hoe zien die eruit en wat moet je regelen om veilig aan de slag te kunnen met je eigen praktijk. Daar staan we in deze dagen bij stil. Het zijn noodzakelijke ondernemersvaardigheden, onmisbaar als je start als cranio therapeut.

Omschrijving
Nu je richting je examen praktijk CST-D is het belangrijk dat je weet hoe je een praktijk kunt opzetten en ook draaiende kunt houden.
Hoe doe je dat financieel, met de belastingdienst, de Kamer van Koophandel en AGB codes bijvoorbeeld. Aan welke wet- en regelgeving moet je je houden.
Hoe ga je ethisch om met bepaalde vraagstukken?

Op de tweede dag leer je hoe je moeilijke gesprekken kunt voeren. Te denken valt aan het beëindigen van de therapierelatie, omdat jij je er als therapeut niet goed meer bij voelt of de cliënt aanmanen zijn rekeningen te betalen of het omgaan met een cliënt die ontevreden is over de behandeling.

Het zijn twee uitdagende dagen waarin je zicht krijgt op hoe je toekomst als craniosacraal therapeut met een eigen praktijk eruit gaat zien.

Programma
Deze dag gaat vooral over de wet- en regelgeving rondom het voeren van een praktijk in het complementaire veld. Het complementaire veld is behoorlijk in beweging en de eisen en regelgeving volgen woelige baren. Belangrijk dus dat jij weet wat je allemaal moet regelen. Op deze dag zullen we ook kijken naar ethische kwesties in de praktijk en hoe je daarmee omgaat.

Hier vind je informatie over cursusdata, kosten en inschrijven